Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΟΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ

28

Σήμερα, Τρίτη 30ή Νοεμβρίου 2021, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί ἱερούργησε τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας στόν περικαλλή Ἱερό Ναό, ὁμώνυμο τοῦ Πρωτοκλήτου στό Πέδι τῆς Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν π. Ἐλευθέριο Ὀθείτη, τόν π. Χρῆστο Σταθόπουλο καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό, ἐνῶ τό ἀναλόγιο διακόνησαν οἱ Ἱεροψάλτες κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτης καί κ. Νικήτας Βογιατζής.

Παράλληλα μέ τήν ἱερά μνήμη τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἑορτάστηκε καί ἡ Θρονική ἑορτή τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, καθ’ ὅτι ὁ Πρωτόκλητος ἦταν ἐκεῖνος ὁ Ὁποῖος ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία τοῦ Βυζαντίου. Ἔτσι πρὸς τιμὴν καὶ προβολὴν τῆς Ἕδρας τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί γενικώτερα τοῦ ἔργου, τῆς ἱστορίας, τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος αὐτῆς, πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ ἐνδυνάμωσιν τῶν αἰσθημάτων σεβασμοῦ, ἀφοσιώσεως καὶ γνωριμίας τοῦ ποιμνίου ἀλλά καὶ τῆς πνευματικῆς κοινωνίας μετὰ τοῦ Φαναρίου καὶ τοῦ θεσμοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὁμίλησε καταλλήλως ὁ Σεβασμιώτατος.

Οἱ πιστοί ἐν συνεχείᾳ ἔτυχαν ἀβραμιαίας φιλοξενίας ἀπό τήν οἰκογένεια τῶν Κτιτόρων τοῦ Ἱ. Ναοῦ, τήν ὁποία προσέφερε εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Ἀνδρέου Διακομιχάλη.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα.