Η ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ

45

Σήμερα Ἅγια Χριστούγεννα τοῦ σωτηρίου ἔτους 2021, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σύμης μέ συλλειτουργούς του τόν ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. Ἀντώνιο Μανιᾶ καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Τά δέ ἀναλόγια ἐκόσμησαν ὁ Ἱεροψάλτης τῆς ἐνορίας κ. Ἀγαπητός Μιχελλής, ὁ κ. Ἰωάννης Τσίγκος καί ὁ κ. Ἀναστάσιος Μπαλής.

Ἀντί ἄλλου κηρύγματος, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνωσε τήν Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Ἐν δέ τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπηύθυνε καί ὁ ἴδιος πατρικές εὐχές, ἐπισημαίνοντας, ὅτι:

"Ὁ ἐν σπηλαίῳ Γεννηθείς καί ἐν τῇ ταπεινῇ φάτνῃ τῶν ἀλόγων ζώων Ἀνακλιθείς, ἀκόμη καί ὡς Βρέφος σπαργανούμενον,

ἀλλά καί ὡς Θεός ἀγάπης, ὑπέστη τήν ἀνθρωπίνην ἀμφισβήτησιν, κακίαν καί ἀπειλήν ὑπό τήν μορφήν τοῦ Ἡρώδου, ἐκπροσώπου τῆς τυραννίας, ὁ ὁποῖος ἐφοβήθη νά μήν ἀπωλέσῃ τήν δύναμιν τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας. Γλαφυρότατα δέ ὁ ἱ. ὑμνωδός τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ἀναφέρει: «Ἐξεπλήττετο ὁ Ἡρώδης, ὁρῶν τῶν Μάγων τήν εὐσέβειαν καί τῷ θυμῷ νικώμενος τοῦ ἔτους ἠκριβολόγει τό διάστημα… Μέγα ἦν τό δεινόν! …». (Ἰδιομ. Θ΄ Ὥρας).

Ὁ Χριστός εἶναι, «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» καί τότε καί πάντοτε· ἔρχεται στόν κόσμο μας, ὄχι ὡς ἐπισκέπτης, ἀλλά «μένων ἀεί συμπαρών», ἀνοίγοντας τόν δρόμον, διά νά ξεπερνοῦμε τά προβλήματα καί τίς δυσκολίες πού καθημερινῶς ἀντιμετωπίζομεν καί ἰδιαιτέρως κατά τάς παρούσας ἡμέρας, πού καλούμεθα νά συμβάλλομεν κι ἐμεῖς συστρατευόμενοι στόν ἀγῶνα κατά τῆς πανδημίας καί νά διαφυλάξομεν τήν ἐντός ἡμῶν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ὥστε παραμένοντες ὑγιεῖς, νά ἑορτάζομεν πνευματικῶς καί παρά τάς κατά καιρούς ἀναφυομένας δυσκολίας, τό μέγα καί σωτηριῶδες γεγονός τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐνανθρωπήσεως.

Ὀφείλομεν ὅλοι μας νά μήν ὑποπίπτωμεν εἰς τούς πειρασμούς καί τάς παγίδας τοῦ διαβόλου, ἀλλοιώνοντας τό γεγονός καί τό μήνυμα τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἀπεστάλη εἰς τόν κόσμον ἐκ τοῦ Πατρός διά νά καλέσει πάντα ἄνθρωπον εἰς ἐπίγνωσιν Αὐτοῦ, «ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον». (Ἰωα. γ΄,16), «ἀναιρώντας τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ὡς δυνάστου, τιμωροῦ καί ἀντιπάλου τοῦ ἀνθρώπου», ἀλλά καί ἐκείνων τῶν αὐτοανακηρυχθέντων εἰς ἐκπροσώπους τοῦ Θεοῦ, πνευματικῶν συμβούλων τῆς «γνησίας πίστεως», οἵτινες ὡς προβατόσχημοι λύκοι καπηλεύονται τήν χριστιανική πίστη, παρασύροντας ἐγωιστικῶς τούς ἀδελφούς μας, βάζοντας εἰς μέγα κίνδυνον τήν ζωήν τους.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα τῆς λατρευτικῆς συνάξεως.

 

Εκτύπωση