Η ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ΣΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΡΟΥΚΟΥΝΙΩΤΟΥ

21

 Σήμερα 2ᾳ Ἰανουαρίου 2022, Κυριακή πρό τῶν Φώτων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, σύμφωνα μέ τά ἰσχύοντα ὑγειονομικά μέτρα, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στήν Ἱ. Σταυροπηγιακή Μονή τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Ρουκουνιώτου Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν Ἱεροεπιστάτη αὐτῆς καί Γεν. Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πρωτοπρ. π. Στέφανο Μακρῆ καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Τό ἱ. ἀναλόγιο διακόνησε ὁ κ. Δημοσθένης Γιανναράς.

Ὁ Σεβασμιώτατος, κατά τήν διακονία τοῦ θείου λόγου, ἀνεφέρθη στήν ἀναγνωσθεῖσα εὐαγγελική περικοπή τῆς σημερινῆς Κυριακῆς, πού προηγεῖται τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων καί ἀποτελεῖ τό προοίμιο τοῦ κατά Μάρκον Εὐαγγελίου, πού ἀναφέρεται στήν δράση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Γιά τό κορυφαῖο αὐτό πρόσωπο τό ὁποῖο ἑνώνει τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη ἀναφέρονταν δυό προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Στήν πρώτη προαναγγέλεται ὅτι ὁ Θεός θά ἀποστείλει τόν προάγγελό Του, γιά νά προετοιμάσει τήν ὁδό τοῦ Λυτρωτῆ. Καί στή δεύτερη, ὁ προφήτης Ἠσαΐας περιγράφει τόν Ἰωάννη ὡς «φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ» πού προτρέπει τούς ἀνθρώπους νά ἑτοιμάσουν τήν ὁδό τοῦ Κυρίου καί νά ἀκολουθήσουν τόν εὐθύ δρόμο τῆς μετανοίας.

Ἡ διττή αὐτή προφητεία ἐκπληρώνεται στήν ἀσκητική μορφή τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὁ ὁποῖος βρισκόταν στήν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνου καί κήρυττε βάπτισμα μετανοίας στόν λαό, ἐνῶ πλήθη συνέρρεαν καί βαπτίζονταν στόν Ἰορδάνη, ἐξομολογούμενοι τίς ἁμαρτίες τους. Ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος περιγράφει μάλιστα καί τόν μέγιστο αὐτόν τῶν Προφητῶν, ὁ ὁποῖος φοροῦσε ἔνδυμα ἀπό τρίχες καμήλας καί ζώνη δερμάτινη γύρω ἀπό τή μέση του καί τρεφόταν μέ μέλι ἄγριο καί ἀκρίδες. Πολλοί τόν νόμιζαν γιά τόν Μεσσία καί γι’ αὐτό μάλιστα ὁ ἴδιος ἔλεγε στόν λαό ὅτι «ἔρχεται πίσω μου ὁ ἰσχυρότερός μου, πού δέν εἶμαι ἄξιος οὔτε τά ὑποδήματά του νά λύσω. Ἐγώ σας βάπτισα στό νερό, ἐκεῖνος ὅμως θά σᾶς βαπτίσει στό Ἅγιο Πνεύμα».

Ἔτσι προετοίμασε τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ, κηρύττοντας μονολεκτικά τό «Μετανοεῖτε!». Ζητοῦσε δηλαδή τήν ἐσωτερική ἀλλαγή τῶν ἀνθρώπων, γιά νά ἀλλάξει ἔτσι σταδιακά καί ὁ κόσμος μας. Ὁ Ἰωάννης δέν ἐπικεντρώνει τή διδασκαλία του οὔτε στό βάπτισμα στόν Ἰορδάνη, οὔτε στό δικό του πρόσωπο. Γνωρίζει πολύ καλά καί βλέπει ὡς προφήτης τόν Χριστό, πού ὡς Υἱός τοῦ Θεοῦ εἶναι σαφῶς ἀνώτερός του καί θά φέρει στούς ἀνθρώπους ὄχι ἁπλά τήν συγχώρηση, ἀλλά τήν πνευματική ἀναγέννηση καί σωτηρία. Γι’ αὐτό καί κάνει σαφῆ διάκριση ἀνάμεσα στό δικό του βάπτισμα, πού εἶναι μετανοίας καί στό βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ πού θά εἶναι λυτρωτικό ἐν Πνεύματι Ἁγίω.

Μέ ἀφορμή τόν αἰώνιο προφητικό λόγο τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου καί τό γεγονός ὅτι βρισκόμαστε στήν ἀρχή τοῦ νέου ἔτους, ὀφείλουμε νά παρακινηθοῦμε περισσότερο στόν πνευματικό μας ἀγώνα, στήν ἐργασία τῶν ἀρετῶν, στήν ἱερά Ἐξομολόγηση, ὥστε νά ἀναβαπτιζόμαστε πνευματικά καί νά καθαρίζουμε τήν ψυχή μας ἀπό τόν ρύπο τῆς ἁμαρτίας, βαδίζοντας ἔτσι τήν σωτήρια ὁδόν τῆς μετανοίας, πού μᾶς καλεῖ ὁ Τίμιος Πρόδρομος.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα.

 

Εκτύπωση