Η ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 2022 ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΥΜΗΣ

 35

Σήμερα, 17η Ἀπριλίου 2022 Κυριακή τῶν Βαΐων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ π. Γεώργιο Χατζηχρυσάφη καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Πρό τῶν Αἴνων, κατά τήν διατεταγμένη τάξη, ἀνέγνωσε τήν δοξολογική εὐχή ἐπί τῶν παρατιθεμένων βαΐων τῆς Εορτῆς, τά ὁποῖα στό τέλος διένειμε στό ἐκκλησίασμα, γιά νά καταδειχθεῖ ὅτι κρατῶντας οἱ πιστοί τά βαΐα, συμμετέχουμε στήν μεγαλειώδη καὶ θριαμβευτική εἴσοδο τοῦ Κυρίου μας στὴν ἁγία Πόλη, ὑποδεχόμενοι Αὐτὸν ὡς Νικητὴ τοῦ θανάτου καί τοῦ Ἅδου, ὡς θριαμβευτὴ Βασιλέα, ὄχι βέβαια κοσμικό, ὅπως τὸν περίμεναν οἱ Ἰουδαῖοι, ἀλλὰ ὡς αἰώνιο πνευματικὸ Ἄνακτα. «...ἡμᾶς, τοὺς κατὰ μίμησιν ἐκείνων, τῇ προεορτίῳ ταύτῃ ἡμέρᾳ Βαΐα καὶ κλάδους δένδρων ἐν χερσὶ φέροντας, διατήρησον, καὶ ὡς ἐκεῖνοι οἱ ὄχλοι καὶ οἱ Παῖδες, τὸ Ὡσαννά σοι προσφέροντας, διαφύλαξον, ὅπως ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς καταξιωθῶμεν τῆς ζωοποιοῦ καὶ τριημέρου Ἀναστάσεως».

Ὁ Σεβασμιώτατος δραττόμενος τῆς εὐκαιρίας, κήρυξε τόν θεῖον λόγον, ἀναφερόμενος εἰς τήν θριαμβευτική Εἴσοδο τοῦ Κυρίου, κατά τήν ὁποία ὁ Χριστός φανέρωσε δημοσίως ὅτι εἶναι ὁ ἀληθινὸς Μεσσίας. Παράλληλα βεβαίως, ἡ ἡμέρα αὐτή ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχή τῆς ἑκουσίας πορείας Του πρός τό θεῖον Πάθος καί γι’ αὐτό ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ σημερινό βράδυ ξεκινᾶ τίς ὡραῖες καὶ κατανυκτικὲς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Μὲ τοὺς θαυμάσιους καὶ ζωντανοὺς ὕμνους, μᾶς παρουσιάζει τὰ σεπτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου μας, τά ὁποῖα ὁφείλουμε νά παρακολουθήσουμε καί νά τά βιώσουμε ἐντός τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἡσυχία, σεβασμὸ καὶ εὐλάβεια. Ἔτσι θὰ μᾶς ἀξιώσει ὁ Χριστὸς νὰ Τὸν αἰσθανθοῦμε πολὺ κοντά μας, νὰ Τὸν ἀκολουθήσουμε στὸ μαρτύριο τοῦ Γολγοθᾶ καὶ νὰ γίνουμε ἀληθινοὶ μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεώς Του. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε τούς κλάδους τῶν Βαΐων καί εὐχήθη πρός τό εὐάριθμο ἐκκλησίασμα καλήν Ἀνάσταση!

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα.