Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2022 ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

29

Σέ κλίμα ἀπερίγραπτης κατανύξεως καί ἔντονης πνευματικότητος, ἐτελέσθησαν σήμερα 22α Ἀπριλίου 2022, Μεγάλη Παρασκευή, οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς πανσέπτου αὐτῆς ἡμέρας εἰς τούς Ἱεροὺς Ναοὺς, ἀλλά καί τίς καρδιές τῶν Πιστῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Σήμερον τήν πρωΐαν, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, ἐτελέσθησαν μὲ δέος ἱερὸ καὶ συγκλονιστικὰ συναισθήματα εὐλαβείας εἰς τόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης, ἡ Ἀκολουθία τῶν κατανυκτικῶν Μεγάλων Ὡρῶν μὲ τίς Προφητεῖες τῶν Παθῶν καί τὰ θρηνητικά τροπάρια καί ἀκολούθησε ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως. Κατά τήν ἀνάγνωση τῆς σχετικῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ὁ Σεβασμιώτατος, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν Ἐφημέριο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Πρωτοπρ. Στέφανο Μακρῆ καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό τέλεσε πανευλαβῶς τήν Ἀποκαθήλωση τοῦ Ἐσταυρωμένου καί ἐν συνεχείᾳ πραγματοποίησαν τήν κατάθεση τοῦ Σώματος τοῦ Κυρίου, ἀντί εἰς τό «καινόν Μνημεῖον» εἰς τόν Ἐπιτάφιο, ὁ ὁποῖος ἦταν στολισμένος ὁλονυκτίς μέ πολλὴ ἀγάπη, μοσχοβολώντας μὲ τίς εὐωδίες τῆς ἀνοίξεως τίς καρδιές καὶ τὰ συναισθήματα τῶν πολυπληθῶν πιστῶν, ποὺ συμμετεῖχαν.

Νωρίς τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέβηκε μέ τήν συνοδεία Κλήρου καί Λαοῦ καί χοροστάτησε καί πάλιν τῆς ἰδίας Ἀκολουθίας στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Σύμης, πραγματοποιῶντας κι ἐκεῖ τήν Ἀποκαθήλωση τοῦ Παναχράντου Σώματος τοῦ Κυρίου ἀπό τόν Τίμιο Σταυρό, ὡς ἄλλος «Εὐσχήμων Ἰωσήφ». Ἐν συνεχείᾳ ἐψάλησαν τά Ἐγκώμια καί ἔγινε πέριξ τοῦ Ναοῦ ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου ἐπ’ ὤμων τῶν Ἱερέων, ἀφ' ἑνός τῆς Ἁγίας Τριάδος π. Γεώργιο Χατζηχρυσάφη καί ἀφ' ἑτέρου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Χώρας π. Ἀντώνιο Μανιᾶ, καθώς καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό, θυμιῶντος τοῦ ἰδίου, κατά τήν Πατριαρχική τάξη.

Εἰς ἕτερον χρόνον, ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, ὅπου κατά τό ἔθος ἐτέλεσε νεκρώσιμον Τρισάγιον ἐπί τῶν τάφων, τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου του Μητροπολίτου Σύμης κυροῦ Χρυσοστόμου Α΄, καί τῶν ἀοιδίμων Ἡγουμένων αὐτῆς Γαβριήλ Μαργαρίτη καί τοῦ πρότριτα ἐκδημήσαντος Ἱεροθέου Κοενάκη. Ἐπίσης μετέβη καί εἰς τά λοιπά Κοιμητήρια τῆς Σύμης, ὅπου καί ἐκεῖ τέλεσε Τρισάγια ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν ἐπ' ἐλπίδι Ἀναστάσεως κοιμηθέντων Κληρικῶν καί Λαϊκῶν πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν.

Τό βράδυ μὲ ἰδιαιτέρα κατάνυξη, χοροστατοῦντος ὁμοίως τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας εἰς τόν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Τιμίου Προδρόμου Σύμης, ἐτελέσθη σεμνοπρεπῶς ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, παρουσίᾳ τῶν Δημοτικῶν, Στρατιωτικῶν, Ἀστυνομικῶν καὶ Λιμενικῶν Ἀρχῶν τῆς Νήσου μας. Ἐπίσημος ἐκπρόσωπος τῆς Περιφερείας Νοτίου Αἰγαίου, παρέστη ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Κάλλιστος Διακογεωργίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, περιστοιχισμένος ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ π. Στέφανο Μακρῆ καὶ τὸν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό, ἔψαλλε τὰ ἐγκώμια μαζὶ μὲ τοὺς Χοροὺς τῶν Ἱεροψαλτῶν καὶ τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπερβαλόντως ἀπόψε κατέκλυσαν κυριολεκτικὰ τὸν εὐμεγέθη Μητροπολιτικὸ Ναό. Στο τέλος τῆς Δοξολογίας, ἔλαβε χῶρα ἡ λιτανευτικὴ πομπὴ τοῦ Ἐπιταφίου πρὸς τὴν Πλατεῖα Δημαρχείου, ὅπου ἔγινε καὶ ἡ συνάντηση τῶν Ἐπιταφίων τῆς Μητροπόλεως καὶ τῆς Ἐνορίας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ ἀνεπέμφθη ἡ καθιερωμένη δέησις.