Η ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΥΜΗΣ

 34

Σήμερα 5η Ἰουνίου 2022, Ζ΄ Κυριακή ἀπό τοῦ Πάσχα, πού ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ἱερά μνήμη τῶν Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων, τῶν συγκροτησάντων τό 325 μ.Χ. τήν ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἄνω Χώρας Σύμης, καθ' ὅτι καί ὁ Ἅγιος Νικόλαος συμμετεῖχε τῆς Συνόδου. Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, καθ’ ὅτι ὁ Ἱ. αὐτός Ναός στερεῖται τακτικοῦ Ἐφημερίου, συλλειτούργησε μέ τόν Αἰδεσιμ. Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου π. Ἐλευθέριο Ὀθίτη καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό, ἐνῶ τήν ἱ. ὑμνωδία ἀπέδωσε ὁ Ἱεροψάλτης κ. Πανορμίτης Κακακιός.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε ἐμπνευσμένα γιά τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, ἡ ὁποία συνεκλήθη ἀπό τόν Αὐτοκράτορα Ἅγιο Ἰσαπόστολο Κωνσταντῖνο τόν Μέγα, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσει τήν αἱρετική διδασκαλία τοῦ Ἀρείου, ὁ ὁποῖος δέν δεχόταν τό ὁμοούσιο τοῦ Υἱοῦ μέ τόν Πατέρα, καί δίδασκε ὅτι ὁ Υἱός εἶναι κτίσμα τοῦ Πατρός. Στήν οὐσία ὁ Ἄρειος προσπάθησε νά ἐξηγήσει μέ φιλοσοφικούς καί λογικούς ὅρους τό μυστήριο τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ, ἀγνοῶντας ὅμως, ὅτι μέ τήν ἀνθρώπινη γνώση καί λογική πού εἶναι πεπερασμένη, δέν εἶναι δυνατόν νά ἑρμηνεύσει κανείς τά θεῖα καί ἀκατάληπτα μυστήρια τοῦ Θεοῦ.

Κατά τίς ἐργασίες τῆς Συνόδου, διακρίθηκαν ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ Ἅγιος Σπυρίδων καί ὅπως προανεφέρθη, ὁ Ἱεράρχης τῶν Μυρέων Ἅγιος Νικόλαος. Ἔτσι οἱ θεόπνευστοι Πατέρες συνέταξαν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι τά ἑπτά πρῶτα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, μέσα ἀπό τά ὁποῖα διατρανώνεται ἡ πίστη μας στήν Ἁγία Τριάδα, διακηρύσσεται τό ὁμοούσιον τοῦ Υἱοῦ μέ τόν Πατέρα, καί σαφέστατα δηλώνεται ἡ ἀλήθεια, ὅτι ὁ Υἱός ἐνηνθρώπησε, προσλαβών τήν ἀνθρώπινη φύση, γεννηθείς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας.

Τέλος τό σωτήριο μήνυμα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων, μιά Κυριακή πρίν τήν Πεντηκοστή εἶναι, ὅτι ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία καθόρισε τούς ὅρους, δηλαδή τά ὅρια μεταξύ ἀληθείας καί αἱρέσεως, εἶναι ζωή, ἐνῷ ἡ αἵρεση εἶναι θάνατος. Ὅποιος, λοιπόν, εἶναι ἑνωμένος μέ τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία σώζεται, ἐνῷ ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία ὁδηγεῖται στήν ἀπώλεια, ἀφοῦ ἐκτός Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει σωτηρία, κατά τόν Ἅγιο Κυπριανό Καρχηδόνος. Γι’ αὐτό ἄλλωστε τόν λόγο, σήμερα ἀνεγνώσθη ἡ περικοπή ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγγελίου, πού εἶναι γνωστή καί ὡς «Ἀρχιερατική Προσευχή τοῦ Κυρίου», ἡ ὁποία ἀναφέρεται στήν ἑνότητα τῶν Ἁγίων Μαθητῶν καί Ἀποστόλων, ἀλλά καί γενικώτερα τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, μέ τόν ἀληθινό Θεό, ἀλλά καί μεταξύ τους.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα.