Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΡΟΕΞΑΡΧΩΝ ΤΗΣ Ι. ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ

  OM10029 DxO   Σήμερα 26η Ἰουνίου 2022 Κυριακή Β΄ Ματθαίου, ἑορτάσθη μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί σεμνοπρέπεια εἰς τήν Ἱερά Βασιλική, Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῶν Ἰβήρων τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους ἡ ἑορτή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Τῆς Ἱερᾶς ταύτης Πανηγύρεως προέστη ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου κ. Χρυσόστομος, προσκληθείς εὐγενῶς ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Γέροντος Ναθαναήλ, ἕλκοντος κοινήν μετ’αὐτοῦ τήν καταγωγήν ἐκ τῆς νήσου Κῶ, ὡς καί πνευματικοῦ ἀδελφοῦ, συμμοναστοῦ καί φίλου παιδιόθεν τοῦ Μητροπολίτου μας. Σημειώνεται δέ, ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος εὑρίσκετο ἤδη εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου πρό διημέρου προέστη ὁμοίως τῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως καὶ τῆς ὁλονυκτίου Ἀγρυπνίας τῆς Συνάξεως τῆς Θαυματουργῆς Εἰκόνας τῆς Παναγίας τοῦ «Ἄξιόν Ἐστι», εἰς τὸν πάνσεπτο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πρωτάτου στίς Καρυές, κατόπιν προσκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας. Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κατά τήν διάρκεια τῆς Πανηγύρεως τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, χειροθέτησε εἰς Πνευματικόν, τόν ἀδελφόν τῆς Σεβασμίας Μονῆς τῶν Ἰβήρων Ἱερομόναχο Ἀθανάσιο.

Ὁ κοινὸς ἑορτασμὸς τῶν Ὁσίων Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἀρχίζει μὲ τὴ σύνθεση τῆς ἀκολουθίας καὶ τοῦ ἐγκωμίου τους ἀπὸ τὸν ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη, ὁ ὁποῖος «προτροπῇ καὶ ἀξιώσει τῆς Ἱερᾶς καὶ κοινῆς Συνάξεως πάντων τῶν Μοναστηριακῶν του Ἁγίου Ὅρους Πατέρων», ἔφερε εἰς πέρας τό θεοφιλές του ἔργο. Ἡ Ἀκολουθία καὶ τό ἐγκώμιο τυπώθηκαν στὴν Ἑρμούπολη τῆς Σύρου τὸ 1847 «διὰ συνδρομῆς τῆς Σεβάσμιας ὁμηγύρεως τῶν ἐν Ἄθῳ Πατέρων», σέ πεντακόσια περίπου ἀντίτυπα, καὶ πρὸς «κοινὴν τῶν Μοναχῶν καὶ πάντων τῶν Ὀρθοδόξων Λαϊκῶν Χριστιανῶν ὠφέλειαν». Τήν ἀρχική ἀσματικὴ ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου, συμπλήρωσε μέ ἀναφορές σέ περισσοτέρους Ἁγίους, ὁ σύγχρονος Ἁγιορείτης ὑμνογράφος μοναχὸς Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.

Πολύ ἐνωρίτερα καί συγκεκριμένα τό ἔτος 1796 ἁγιογραφήθη καί ἡ πρώτη χρονολογημένη εἰκόνα τῆς Συνάξεως τῶν Ἀθωνιτῶν Πατέρων ἡ ὁποία εὑρίσκεται στὸ ἀντιπροσωπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κωνσταμονίτου στὶς Καρυές. Περὶ τὸ 1800 μ.Χ. ἁγιογραφήθηκε ἡ εἰκόνα τῶν Ἁγιορειτῶν Ἁγίων, ποὺ εὑρίσκεται στὴν αἴθουσα τῶν Συνάξεων τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, ἐνῶ παλαιότερα βρισκόταν στὸ τέμπλο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου.

Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τοὺς τοῦ Ἄθω πατέρας καὶ ἀγγέλους ἐν σώματι, Ὁμολογητὰς καὶ Ὁσίους, Ἱεράρχας καὶ Μάρτυρας, τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις καὶ ᾡδαῖς, μιμούμενοι αὐτῶν τὰς ἀρετάς, ἡ τοῦ Ὄρους πληθὺς πᾶσα τῶν Μοναστῶν, κραυγάζοντες ὁμοφώνως· δόξα τῷ στεφανώσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ ἁγιάσαντι, δόξα τῷ ἐν κινδύνοις ἡμῶν προστάτας δείξαντι.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα.

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

232

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ