Η ΕΟΡΤΗ 2022 ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ

 44

Μέ εὐλάβεια, ἱεροπρέπεια καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ ἐτελέσθη καί ἐφέτος στήν Σύμη ἡ ἑορτή τῆς «ἐν πυρίνῳ ἅρματι εἰς οὐρανούς ἀναβάσεως τοῦ Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου», στά δύο ὁμώνυμα Ἱερά του Σεβάσματα.

Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς, Τρίτης 19η Ἰουλίου 2022, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, χοροστάτησε τοῦ Μεγάλου πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, στόν Προφήτη Ἠλία τοῦ «Ἀνηφόρου, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν π. Φιλόθεο Κάλφα καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό, τό δέ ἱ. ἀναλόγιο διακόνησε ὁ Ἱεροψάλτης κ. Χαράλαμπος Κατσιμπρής.

Πρό τῆς ἀπολύσεως καί ἀφοῦ εὐλογήθηκαν οἱ προσφερόμενοι ἄρτοι, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τά μακροσκελῆ ἀναγνώσματα τῆς Ἀκολουθίας, ὁμίλησε διδακτικότατα γιά τήν μεγάλη αὐτή μορφή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τήν ἀκλόνητη πίστη καί ἀγάπη πού ἔτρεφε στόν ἀληθινό Θεό, τόν πνευματικό του ζῆλο, καθώς καί γιά τήν ἐπανεμφάνισή του στούς ἐσχάτους καιρούς, πρός ἐπιστηριγμόν τῶν πιστῶν καί ἐνίσχυση τῆς Ἐκκλησίας.

Μετά τό πέρας τῆς ἑσπερινῆς ἀκολουθίας, οἱ συμμετέχοντες πιστοί δέχθηκαν τήν πατροπαράδοτη φιλοξενία τῆς οἰκογενείας τῶν εὐλαβῶν Ἐπιστατῶν τοῦ γραφικοῦ Ναϋδρίου, καθισμένοι στά πέτρινα πεζούλια τοῦ περιβόλου μέ ἀπαράμιλλη θέα τόν γραφικό ὅρμο τοῦ Πανορμίτη.

Τήν ἑπομένη κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Τετάρτη 20η Ἰουλίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, στήν παλαίφατη Ἱ. Μονή τοῦ Προφήτου Ἠλιού «Βίγλας», κατά τήν Συμαϊκή ντοπιολαλιά στόν «Ἅϊ Νουλιᾶ», πού βρίσκεται σκαρφαλωμένη στήν ἀπότομη πλαγιά τοῦ ὁμώνυμου βουνοῦ, πάνω ἀπό τόν οἰκισμό τῆς Ἄνω Χώρας τῆς Σύμης. Συλλειτουργοί του ἦσαν ὁ π. Στέφανος Μακρῆς καί ὁ Διάκονος π. Γεώργιος Κακακιός, ἐνῶ τό Ἱ. ἀναλόγιο διακόνησαν οἱ Ἱεροψάλτες κ. Δημοσθένης καί Μερκούριος Γιανναρᾶς καί κ. Ἀναστάσιος Μπαλής.

Ὁ Σεβασμιώτατος κύρηξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερόμενος στήν μορφή τοῦ ἑορταζομένου Προφήτου Ἠλία, ὁ ὁποῖος καίτοι «μονώτατος» στήν θάλασσα τῆς ποικιλώνυμης εἰδωλολατρείας καί ἀποστασίας τῆς ἐποχῆς του, ἔζησε καί ἐπολιτεύθη εὐσεβῶς σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἐπικαλούμενος τέλος τίς θεόδεκτες πρεσβείες του καί ἐκζητῶν δι’ ὅλους, ἔστω καί, ψήγματα τοῦ θείου ζήλου ὁ ὁποῖος τόν διέκρινε.

Ὁμοίως μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ ἐκκλησιασθέντες πιστοί δέχθηκαν τήν πλούσια φιλοξενία μέ τά πατροπαράδοτα κεράσματα τῆς οἰκογενείας τῶν εὐλαβῶν Ἐπιστατῶν τῆς παλαίφατης αὐτῆς Μονῆς, προκειμένου ἡ πνευματική χαρά τῆς λειτουργικῆς συνάξεως νά ἐπισφραγισθεῖ καί μέ τήν χαρά τῆς διαπροσωπικῆς ἐπαφῆς καί ἐπικοινωνίας τῶν ἀνθρώπων.

Σημειώνεται ὅτι ἡ Ἱ. αὐτή Μονή ἀνηγέρθη τό ἔτος 1722 ἀπό τόν Ἡγούμενο Ματθαῖο, ἕναν ὁσιακῆς βιωτῆς κληρικό, ὁ ὁποῖος μερίμνησε προκειμένου νά ἁγιογραφηθεῖ καί τό Καθολικό τοῦ Προφήτου Ἠλία, μετά τήν ἀποπεράτωση, μέ ἰδιαίτερο μάλιστα εἰκονογραφικό πρόγραμμα στό ὁποῖο περιλαμβάνονται χαρακτηριστικές σκηνές ἀπό τήν πολυκύμαντη ζωή τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Προφήτου. Ἐντός τοῦ περιβόλου τῆς Μονῆς ὑπάρχει καί δεύτερος κατάγραφος Ναός, αὐτός τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος, κτίσμα τοῦ ἔτους 1728, μέ κτίτορα τόν ἴδιο Ἡγούμενο, Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Ἄννης, καθώς καί τά Κελλιά τῶν Μοναχῶν, πού ζοῦσαν ἐκεῖ μέχρι τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος.

Σύμφωνα δέ μέ τίς ὑπάρχουσες ἱστορικές μαρτυρίες, στά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς εἶχαν ἀναπτύξει ἀξιοσημείωτο ἐθνικό καί πνευματικό ἔργο, ἀφοῦ συντηροῦσαν πλούσια βιβλιοθήκη καί συνέδραμαν ἔμπρακτα στήν λειτουργία τῆς παρακείμενης Σχολῆς τῆς Ἁγίας Μαρίνας, ἡ ὁποία ἀπέβη πνευματικός φάρος γνώσεως γιά τήν νεότητα τῆς Σύμης καί τῶν γειτονικῶν Νήσων.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα ἀντιστοίχως τῶν δύο λατρευτικῶν Συνάξεων.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΙΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ "ΑΝΗΦΟΡΟΥ"

 

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ Ι. ΜΟΝΗ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ "ΒΙΓΛΑΣ"