Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

09

Καθ’ ὄλη τὴν διάρκεια τοῦ Δεκαπενταύγουστου, σέ ὅλες τίς ἐνορίες, τελοῦνταν οἱ ἱερές Παρακλήσεις πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας καὶ ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, ἀκούραστα περιόδευσε σέ κάθε Ἑνοριακό Ναό ἀλλά καί σέ πολλά ἀκόμη Ἐξωκκλήσια Της Σύμης.

Χοροστάτησε στοὺς ἐσπερινούς καὶ ἔψαλε μὲ τό χαρακτηριστικόν καί ιδιαίτερον Ἁγιορειτικόν ὕφος τόν Μικρόν καὶ Μεγάλον Παρακλητικόν Κανόνα. Δέ παρέλειπε δέ στό τέλος τῶν ἀκολουθιῶν νά ὀμιλήσει στούς πιστούς διά τό Θεομητορικό Πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τόν κορυφαῖο ρόλο πού Αὐτή διεδραμάτισε στό Μυστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.

Ἀκολουθεί φωτογραφικό λεύκωμα

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΗΜΟΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ

ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΣΑ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΡΤΙΑΝΗ