ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ 100 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

36     Μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία ὑπερκαλύπτοντας κάθε προσδοκία, πραγματοποιήθηκε τό βράδυ τοῦ Σαββάτου 21ης Αὐγούστου 2022 ἡ ἐκδήλωση Τιμής καί Μνήμης τῆς Ἐπετείου τῶν ἐκατό ἐτῶν τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, στό πλατύ τῆς Παναγίας Κεχαριτωμένης μέ τήν παρουσία πλήθους κόσμου καί ἐνώπιον τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων τῆς προσφυγιάς, Παναγίας Καμαριανῆς καί Παναγίας Καραμακκιανῆς.
     Ἐκεῖνες τίς ἀποφράδες ἡμέρες τοῦ 1922, οἱ Ἕλληνες πρόσφυγες μέ τραγικές ἀπώλειες κατά κύματα κατέκλυζαν τά χώματα τῆς μητέρας Ἑλλάδας, ἔχοντας ζωντανούς τούς ἐφιάλτες τῆς ἀγριότητας καί μέ τά αἵματα τῆς παράλογης θυσίας νωπά, ἔφερναν μαζί τους, ὄχι μόνον τίς μνήμες τῆς πατρικῆς γῆς, ἀλλά καί ὅσα ἀπό τά ἅγια Σεβάσματα καί ἱερά Κειμήλια κατάφεραν μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους νά διασώσουν ἀπό τήν φωτιά καί τό βαρβαρικό μίσος.

     Ἡ Σύμη, ὡς πλησιέστερη στόν Δωρικό κόλπο, δέχτηκε πολλούς ἐμπεριστάτους ἀνθρώπους πού συνδέονταν ἤδη μέ αὐτή, πολιτογραφημένους μάλιστα στήν τότε, «Δημαρχία» ἀλλά καί τήν «Ἀρχιερατική Ἐπιτροπεία» τῆς Νήσου. Στήν μεγάλη πατρογονική εὐσέβεια ἐκείνων, ὀφείλεται ἡ διάσωση πολλῶν ἱερῶν κειμηλίων τῆς Μικρασιατικῆς γῆς καί συγκεκριμένα τῶν Ἱερῶν εἰκόνων τῆς Παναγίας «Καμαριανῆς» καί τῆς Παναγίας «Καραμακκιανῆς», οἱ ὁποῖες ὡς τιμαλφέστατοι θησαυροί φυλάσσονται ἔκτοτε στόν συγκεκριμένο Ἱ. Ναό τῆς Σύμης, γιά νά ἀποτελοῦν σημεῖο ἀναφορᾶς στήν ζωή τους καί κέντρο ἐκδηλώσεως τῆς εὐσεβείας τους.


      Σέ φορτισμένη συναισθηματικά ἀτμόσφαιρα καί μέ ἀπόλυτη θρησκευτική εὐλάβεια, οἱ Ἱερές Εἰκόνες εἰσοδεύτηκαν ἀπό μέλη του Συλλόγου «Ο ΓΛΑΥΚΟΣ» μέ παραδοσιακές τῆς Καππαδοκίας φορεσιές καί ὑπό τόν ἤχο πένθιμων κωδονοκρουσιῶν προκαλώντας ρίγη συγκινήσεως στούς παρευρισκομένους οἱ ὁποίοι προσήλθαν ἀθρόα γιά νά παρακολουθήσουν τό ἰδιαίτερο καί πρωτόγνωρο, γιά τά τοπικά τουλάχιστον δεδομένα, δρώμενο πού ἀπό τό ξεκίνημά του μέχρι καί τό τέλος κράτησε ἀδιάπτωτο τό ἐνδιαφέρον, ἀνεβάζοντας διαρκῶς τήν συγκινητική φόρτιση ὄλων τῶν παρευρισκομένων στά ὕψη. Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ πρόεδρος του συλλόγου Συμαίων Ρόδου ὁ «ΓΛΑΥΚΟΣ» κ. Σωτήρης Ζουρούδης καλησπερίζοντας καί καλοσωρίζοντας τούς προσκεκλημένους.
     Τά κείμενα, οἱ ἀφηγήσεις, οἱ παραδοσιακοί χοροί τῆς Καππαδοκίας, ἡ μουσική, οἱ ὀργανοπαίκτες, οἱ ἑρμηνευτές στό τραγούδι, οἱ Ἐκκλησιαστικοί Ὕμνοι συνυφασμένοι μέ τήν Ἐκκλησιαστική τάξη τῶν παραδοσιακῶν πανηγυριῶν, ἀπόλυτα ἐναρμονισμένη δημιουργώντας στούς παρισταμένους πνευματική καί συγκινητική ἔξαρση. Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐκδηλώσεως καθώς καί οἱ εὐχαριστίες ὀφείλονται στήν ἀγαστή συνεργασία τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως, τοῦ Δήμου Σύμης καί τοῦ Συλλόγου Συμαίων Ρόδου ὁ «ΓΛΑΥΚΟΣ» καθώς καί ὄλων πού ἀπό τήν ἀρχή ἀγκάλιασαν μέ θέρμη αὐτήν τήν πρωτοβουλία.
     Ἰδιαιτέρως ὄμως εὐχαριστίες ὀφείλονται στήν ψυχή τοῦ κατά πάντα δημιουργοῦ καί συντονιστοῦ αὐτῆς, Μανώλη Ἀντωνόγλου ἀντιπροέδρου τοῦ Συλλόγου, ὁ ὁποῖος ἔργῳ καί λόγῳ ὑποστήριξε τήν πρόταση καί πρωτοβουλία δίδοντάς της μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία σάρκα καί ὀστᾶ. Τό ἀποτέλεσμα ἀπόλυτα καί κατά πάντα ἰκανοποιητικό. Στό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως θερμό χαιρετισμό ἀπηύθυνε ὁ Δήμαρχος Σύμης κ. Ἐλευθέριος Παπακαλοδούκας συγχαίροντας ὄλους τούς συντελεστάς ἰδιαιτέρως τόν κ. Μανώλη Ἀντωνόγλου. Τέλος τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὀ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος ἀναφερόμενος δι’ ὀλίγον στό περιεχόμενο αὐτής τῆς ἐκδηλώσεως ἐκφράζοντας τήν ἀπόλυτη ἰκανοποίησή του γιά τό ἐξαιρετικό ἀποτέλεσμα καθώς ἐπίσης συνεχάρη καί εὐχαρίστησε ὄλους τούς συντελεστάς.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ