Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΛΚΗΣ ΤΗΝ ΙΑ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 19a

Σήμερα, 28η Αὐγούστου 2022, Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Χάλκης μέ συλλειτουργούς του τόν Πανοσιολ/το Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀντώνιο Πατρό Ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας καί Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Χάλκης π. Σάββα Πατέρα καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Τό δέ ἱ. Ἀναλόγιο κόσμησαν ὁ Ἱεροψάλτης τῆς ἐνορίας, καθώς καί ὁ κ. Παναγιώτης Μανουσάκης, Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πόλεως Ρόδου.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας μετά τῆς τιμίας του συνοδείας, εὑρέθη στό Νησί ἐν ὄψει τῆς αὐριανῆς ἱερᾶς Πανηγύρεως τῆς ἐκεῖσε Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου «Ἀλάργα», καί δραττόμενος τῆς λατρευτικῆς εὐκαιρίας, ὁμίλησε πρός τό εὐάριθμο ἐκκλησίασμα μέ ἀφορμή τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀναφερόμενος στήν παραβολή τῶν μυρίων ταλάντων ἤ τοῦ πονηροῦ δούλου.

Ἡ συγκεκριμένη παραβολή τοῦ Χριστοῦ παρουσιάζει ἕναν βασιλιά, ὁ ὁποῖος θέλησε νὰ τοῦ ἀποδώσουν λογαριασμό οἱ δοῦλοι του. Κι ἐνῶ ἕνας δοῦλος διαπιστώθηκε ὅτι χρωστοῦσε πολλά χρήματα σέ κάποιον, τὰ ὁποῖα ἀδυνατοῦσε νὰ ἀποπληρώσει, μὲ κίνδυνο νὰ φυλακιστεῖ αὐτὸς καὶ ἡ οἰκογένειά του, τελικῶς ὁ ἄνθρωπος στόν ὁποῖο χρωστοῦσε τὸν σπλαγχνίστηκε καί τοῦ χάρισε τὸ χρέος. Ὅμως ἐκεῖνος δέν ἔκανε τὸ ἴδιο σ’ ἕναν σύνδουλό του, πού τοῦ χρωστοῦσε ἕνα μηδαμινὸ ποσό, ὅποτε καὶ ὁ βασιλιάς τὸν ἔκλεισε στὴ φυλακή. Ὁ Κύριος ἐξήγησε τὴν παραβολή, ἐπιβεβαιώνοντας, ὅτι τὸ ἴδιο θὰ πάθει ὁποιοσδήποτε τὴν ὥρα τῆς μελλούσης κρίσεως ἀπὸ τὸν Θεό, ἂν δὲν συγχωρήσει ἀπὸ τὴν καρδιὰ του τὰ παραπτώματα τῶν συνανθρώπων του.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα τῆς λατρευτικῆς συνάξεως.