Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ I. ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΥΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΝΑΞΕΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ "ΓΛΥΣΤΡΙΑΝΗΣ" 2022

 c08a

Σήμερα Τετάρτη 31η Αὐγούστου 2022, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θ. Λειτουργία, εἰς τόν μεγαλοπρεπῆ ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Παναγίας καί τῇ Συνάξει τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπονομαζομένης «Γλυστριανῆς», ἡ ὁποία ἀπό πολλῶν δεκαετιῶν τεθησαύρισται στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο. Συλλειτουργούς του εἶχε τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας, Οἰκονόμο π. Ἐλευθέριο Ὀθείτη, τόν π. Ἀντώνιο Μανιᾶ, Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σύμης, τόν π. Φιλόθεο Κάλφα, Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό, ἐνῶ τό ἱερό ἀναλόγιο διακόνησαν οἱ Ἱεροψάλτες κ. Ἀγαπητός Μιχελλής καί κ. Δημήτριος Κοπανίδης.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀπευθυνόμενος στό εὐάριθμο ἐκκλησίασμα, ἀνεφέρθη εἰς τό περιεχόμενον τῆς ἑορτῆς τῆς Τιμίας Ζώνης, ἀλλά καί εἰς τό ἱστορικό τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας «Γλυστριανῆς», ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τά μαρτυρικά χώματα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί ἀρχικά ἦταν κτῆμα τῆς οἰκογενείας Ἀννίκας Κάτρη - Καϊλλῆ (Μπουμπουριᾶς), πού τήν μετέφερε μέ τόν ξεριζωμό τοῦ 1922 στήν Σύμη καί σέ μεταγενέστερο χρόνο ἀφιέρωσε στόν ἱστορικό Ἐνοριακό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου.

Ἐξ ἀρχῆς οἱ θαυματουργίες τῆς Παναγίας ὑπῆρξαν πολλές καί μεγάλες, ἰδιαιτέρως ὅμως εἰς δυσκόλους περιπτώσεις τοκετῶν ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἐπενέβαινε θαυμαστῶς καί κατ’ ὄναρ ἐμφανιζόταν μέ τό προσωνύμιο «Γλυστριανή τῆς Σύμης» σέ ἐγκύους ἤ καί οἰκείους αὐτῶν, διαβεβαιοῦσα ὅτι διά τῆς παρεμβάσεώς Της τό βρέφος θά γλυστροῦσε εὐκόλως καί τό ἀποτέλεσμα θά ἦτο αἴσιον. Οἱ Ἰατροί καί Μαῖες τῆς παλαιᾶς Σύμης εἰς τάς δυστοκίας αὐτάς, προέτρεπαν τούς συγγενεῖς, οἱ ὁποῖοι καί μετέφεραν τήν Ἱερά Εἰκόνα μετά προσευχῶν καί δεήσεων εἰς τήν οἰκίαν τῆς τικτούσης, ὅπου ἡ Παναγία «Γλυστριανή» ἐμφανέστατα βοηθοῦσε εἰς τήν γέννα, ἀποδιδοῦσα ὑγιῆ τήν μητέρα καί τό τέκνο, εἰς τούς αἰτούντας τήν χάριν καί λαμβάνοντας τό ἐξαίσιον δώρημα «πρός τό συμφέρον τῆς αἰτήσεως». Δικαίως λοιπόν οἱ Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι θεωροῦν σήμερα τήν «Γλυστριανή» Προστάτιδα αὐτῶν καί πάντοτε ἐπικαλοῦνται τήν βοήθεια καί προστασία Της εἰς τήν διαδικασία τῆς γέννας.

  Πρό τῆς ἀπολύσεως, ὁ Σεβασμιώτατος κρατῶν τήν Ἱερά Εἰκόνα λιτάνευσε αὐτήν πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί σέ συγκεκριμένο τόπο τοῦ περιβάλλοντος χώρου του, ἡ λιτανευτική πομπή ἐστάθη, ὥστε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας νά εὐλογήσει τόν χῶρο καί μέ τόν πλέον ἐπίσημο τρόπο νά ἀναγγείλει πρός γενική χαρά ὅλων τό γεγονός τῆς ἐκεῖ ἀνεγέρσεως Ἱ. Παρεκκλησίου προκειμένου νά ἐνθρονισθεῖ ἡ «προσφυγοπούλα» Ἱ. Εἰκόνα τῆς Παναγίας Γλυστριανῆς. Σημειώνεται ὅτι ἤδη ἔχουν ἀρχίσει ἐργασίες καθαρισμοῦ στό οἰκόπεδο, κατόπιν σχετικῆς ἀδείας τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας καί ἡ ἀρχιτεκτονική μελέτη ἐκπονεῖται δωρεάν ἀπό τόν Ἀρχιτέκτονα - Μηχανικό κ. Ἐλευθέριο Χατζηπέτρου, ἀπόγονο τῆς προσφυγικῆς οἰκογενείας πού μετέφερε τήν Εἰκόνα μέ τόν ξεριζωμό τοῦ 1922 στήν Σύμη καί σέ μεταγενέστερο χρόνο ἀφιέρωσε στόν ἱστορικό Ἐνοριακό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου.

Εἰς δέ τό τέλος τῆς λατρευτικῆς αὐτῆς Συνάξεως, προσεφέρθησαν εἰς τό παρακείμενο ἐνοριακό κέντρο τά πατροπαράδοτα κεράσματα τῆς Συμαϊκῆς φιλοξενίας, ὥστε τό κλίμα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης, νά ἐπισφραγισθεῖ καί μέ τήν εὐλογημένη εὐκαιρία τῆς διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας καί ἐπαφῆς τῶν ἀνθρώπων.

Κατωτέρω παραθέτουμε φωτογραφικά στιγμιότυπα τῆς Πανηγύρεως.