ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

37

Σήμερα Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου 2022, ἑορτή τοῦ ἐν Χῶναις θαύματος τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ, καί ὥρα 19:30 σύμφωνα μέ τό ἐξαγγελθέν πρόγραμμα καί ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἔλαβε χώρα στήν Ἱ. Μονή Πανορμίτου σέ κλίμα συγκίνησης ἡ πρώτη Ἐπετειακή Ἐκδήλωση γιά τήν συμπλήρωση 100 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Πανορμιτείου Γυμνασίου Σύμης, ἀφοῦ τό ἀξιοθαύμαστο αὐτό ἐγχείρημα ὀφείλεται κατ’ ἐξοχήν στήν κοινωφελῆ δράση τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου καί προσωπικῶς στόν τότε ἀείμνηστο Ἡγούμενό της Μακάριο Μπάρβα.

Ἀρχικά ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀντώνιος Πατρός, ἀφοῦ καλοσώρισε τούς συμμετέχοντες, ἔκανε μέ γλαφυρό τρόπο μιά εὐσύνοπτη ἱστορική ἀναδρομή, ἀναφερόμενος στά γεγονότα καί προπαντός στήν σεπτή μορφή τοῦ ἀειμνήστου Προκατόχου του, Ἱδρυτοῦ τοῦ Σχολείου, Ἡγουμένου Μακαρίου Μπάρβα. Μέ τρόπο ὄντως συγκινητικό περιέγραψε τόν ἀγῶνα καί τίς ἀγωνίες τοῦ Ἡγουμένου Μακαρίου, ὁ ὁποῖος γιά νά ἐπιτύχει τόν ὕψιστο Πανσυμαϊκό πόθο τῆς ἱδρύσεως τοῦ Σχολείου, ἔφθασε μέχρι τήν Αἴγυπτο, ὅπου ζήτησε καί ἔλαβε μεγάλη οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπό τήν ἀκμάζουσα τότε Συμαϊκή παροικία, μέ τήν ὁποία ἡ Μονή ἀποπλήρωσε τήν συνολική δαπάνη ἀγορᾶς τοῦ κτιρίου καθώς καί τοῦ περιβάλλοντος χώρου, ἀνερχόμενη περί τίς 95.000 ἰταλικές λιρέττες.

Ὅμως μέ ἀνίερες μεθοδεύσεις καί ἀνυπόστατες συκοφαντίες τό ἔτος 1924, ὁ Μακάριος ἀναγκάστηκε νά παραιτηθεῖ ἀπό τήν Ἡγουμενεία τοῦ Πανορμίτη καί νά περιορισθεῖ στήν Μονή Ρουκουνιώτη, ζώντας μέ ταπείνωση στήν ἀφάνεια. Τό ἔτος 1933 μέ Πατριαρχικό «Ἀποκαταστατικό Γράμμα» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Φωτίου τοῦ Β΄ «Συνοδικῇ ἀποφάσει», ὁ Μακάριος ἀπεκατεστάθη «ὡς γνήσιος καί κανονικός Ἡγούμενος τοῦ Ρουκουνιώτη» καί τό ἔτος 1939 διορίστηκε Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Σύμης. Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τήν 24η Ὀκτωβρίου 1945 διάγοντας τό 73ο ἔτος τῆς ἡλικίας του καί πλέον ἐτάφη στήν Μονή τοῦ Ρουκουνιώτη.

Στήν συνέχεια τόν λόγο ἔλαβε ὁ ἕτερος ὁμιλητής κ. Ἐμμανουήλ Ἀντωνόγλου, ὁ ὁποῖος ὡς ἀπόφοιτος τοῦ Πανορμιτείου καί ἐμβριθής γνώστης τῆς τοπικῆς ἱστορίας, ἀνεφέρθη γλαφυρότατα στήν ἱστορία τῆς Σύμης καί τήν μεγάλη πολιτιστική της ἀκμή καί αἴγλη κατά τούς παρελθόντες αἰῶνες. Σκιαγραφώντας διεξοδικά τήν ἐκπαιδευτική ἱστορία τοῦ νησιοῦ μετέφερε ἀπό τίς πηγές τῆς ἐποχῆς καί δή τά Πρακτικά τῆς Δημαρχίας τῆς Σύμης, τίς συντονισμένες ἐνέργειες τῶν τοπικῶν παραγόντων, οἱ ὁποῖοι μέ προεξάρχοντα τόν Ἀρχιμανδρίτη Μακάριο ὑπό τήν ἀμέριστη συμπαράσταση τοῦ τότε Δημάρχου Πέτρου Ν. Κλαδάκη, προέβησαν στήν ἵδρυση τοῦ Πανορμιτείου. Ἀναμφίβολα τά ὅσα καί ὁ δεύτερος ὁμιλητής κατέθεσε, στοιχειοθετοῦν καί ἐπιβεβαιώνουν περίτρανα τήν οὐσιαστική συμβολή τοῦ Μακαρίου καί τῆς Μονῆς τοῦ Πανορμίτη στήν ἐκ τοῦ μηδενός δημιουργία καί πραγμάτωση τοῦ εὐγενικοῦ καί ὡραίου αὐτοῦ ἔργου, πού μέχρι σήμερα ἀποτελεῖ τό βασικό πνευματικό φυτώριο τῆς Συμαϊκῆς Νεότητας.

Στό δεύτερο μέρος τῆς λιτῆς καί σεμνῆς αὐτῆς ἐκδηλώσεως, ἡ χορωδία τοῦ Δημοτικοῦ Ὠδείου Σύμης μέ Χοράρχη τόν Καθηγητῆ κ. Ἐλπιδοφόρο Ραϊσάκη καί συνοδείᾳ βιολιοῦ ἀπό τόν κ. Μερκούριο Γιανναρᾶ, ἀπέδωσε ὄμορφα παραδοσιακά τραγούδια. Ἐν συνεχείᾳ τό Χορευτικό τμῆμα τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν Σύμης, χόρεψε Συμιακά παραδοσιακά τραγούδια, τά ὁποῖα ἐκτέλεσαν ἐνόργανα οἱ μουσικοί, κ. Μιχαήλ καί Ἰάκωβος Μισός.

Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἐπισφράγισε ὁ ἐμπνευστής αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε θερμά τόν Ἡγούμενο π. Ἀντώνιο γιά τήν ὀργάνωση καί τήν ὁμιλία του, τόν κ. Ἐμμανουήλ Ἀντωνόγλου γιά τήν δική του καί φυσικά ὅλους τούς πολυπληθεῖς παρισταμένους. Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν σεπτή μορφή τοῦ ἀοιδίμου Ἡγουμένου Μακαρίου Μπάρβα, ἀποτίων τόν ὀφειλόμενον σεβασμόν καί τήν ἐπάξιον τιμή τόσον εἰς αὐτόν, ὅσον καί εἰς τό μεγαλειῶδες ἐκκλησιαστικό ἀλλά καί προσωπικό του ἐπίτευγμα, τό Πανορμίτειο Γυμνάσιο.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα τῆς ἐκδηλώσεως.