ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΚΟΕΝΑΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ

28

Σήμερον τήν πρωΐαν, Δευτέρα 26ην Σεπτεμβρίου 2022, ἐτελέσθη εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου σέ κλίμα ἰδιαιτέρας συγκινήσεως, τό Ἑξάμηνον Ἱ. Μνημόσυνον τοῦ Οὐρανοπολίτου, μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἱεροθέου Κοενάκη, ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς καί Ἡγουμενεύσαντος ἐν αὐτῇ κατά τά ἔτη 2006 ἑως 2018.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας, τήν ὁποία ἐτέλεσε ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς καί Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀντώνιος Πατρός, μέ συλλειτουργούς του τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἰωσήφ Ἀδαμόπουλον φιλοξενούμενον κληρικόν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας καί τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἀνδρέα Δημητρίου. Τούς ὕμνους ἐμελώδησαν ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Ἱ. Μονῆς κ. Μερκούριος Γιανναράς καί ὁ κ. Δημήτριος Κοπανίδης.

Πρό τῆς Ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος προέστη τοῦ Ἱεροῦ Μνημοσύνου, συμπροσευχομένων ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος, τοῦ Ἱ. Κλήρου, ἀλλά καί εὐαρίθμων πιστῶν, ὡς καί πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων.

Ὁ ἀοίδιμος Γέρων ὑπῆρξε ἄνθρωπος Χριστοκεντρικός, προσευχόταν γιά ὅλους καί γιά ὅλα, ἦταν ἄνθρωπος τῆς σιωπῆς, τῆς προσευχῆς, τῆς ἄνευ ὅρων ἐλεημοσύνης, τῆς ζωντανῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ. Ἐκοσμεῖτο ἀπό ταπεινοφροσύνη, ἁπλότητα καί ἔνθεο ζῆλο. Ἦταν ἀπολύτως παραδεδομένος εἰς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τήν κοπιώδη διακονία του εἰς τούς ἀναριθμήτους Προσκυνητάς τοῦ Ταξιάρχου. Ἀληθῶς, ἦταν μία καλλιεργημένη, ἁγιασμένη μορφή, χωρίς θόρυβο καί προβολή. Ἐκοιμήθη προετοιμασμένος πνευματικά, γαλήνια καί ἁγιασμένα καί πλέον πρεσβεύει ὑπέρ πάντων ἡμῶν εἰς τό Ἐπουράνιον Θυσιαστήριον.

Ἀναφέρεται δέ, ὅτι τό ἑσπέρας τῆς προτεραίας, ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος π. Ἀντώνιος μετά τοῦ π. Ἰωσήφ ἐτέλεσαν ἐπί τοῦ τάφου τοῦ μεταστάντος Γέροντος Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα.