Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΡΟΥΚΟΥΝΙΩΤΟΥ

c3

Σήμερα τό πρωί, 6η Νοεμβρίου 2022, Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν προεόρτιο Θεία Λειτουργία εἰς τό Παλαιό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Ρουκουνιώτου Σύμης, μέ συλλειτουργούς τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων Ἀρχιμανδρίτη π. Ναθαναήλ, τόν Ἱεροεπιστάτη τῆς Μονῆς Πρωτοπρ. π. Στέφανο Μακρῆ καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Τήν ἱερά ὑμνωδία ἐμελώδησαν ὁ κ. Δημοσθένης Γιανναρᾶς, Πρωτοψάλτης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ μεθ’ ἑτέρων.

 Προσῆλθαν γιά νά ἐκκλησιασθοῦν ὁ Ἄρχων Δικαιοφύλαξ τῆς Μ.Χ.Ε. καί Νομικός Σύμβουλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου, ὁ Διοικητής τῆς Δ.Α.Ν. Σύμης Συνταγματάρχης (ΠΖ) κ. Παναγιώτης Βρανάς, οἱ Ξυλογλύπτες κ. Μιχαήλ καί Ἰάκωβος Μισός, οἱ ὁποῖοι προσφάτως φιλοτέχνησαν τήν νέα ἐφέστια Εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Ρουκουνιώτου καί ἀρκετοί πιστοί, μεταξύ τῶν ὁποίων καί πολλοί Κῶοι Προσκυνητές πού αὐτές τίς μέρες φιλοξενοῦνται στόν Πανορμίτη, ἐλθόντες γιά τήν Πανήγυρη τοῦ Ταξιάρχου.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν μεστό θεολογικό του λόγο ὁμίλησε λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς Ζ΄ Κυριακῆς Λουκᾶ, τό ὁποῖον ἀναφέρεται στό διττό θαῦμα τοῦ Κυρίου, ἐκεῖνο τῆς θεραπείας τῆς Αἱμορροούσης καί τῆς ἀναστάσεως τῆς θυγατρός τοῦ Ἰαείρου. Ἡ ἀσθενής γυναίκα διέθετε μεγάλη πίστη καί εἶχε τήν ἀκράδαντη βεβαιότητα, πὼς ἐάν ἀγγίξει τὸν Κύριο, θὰ θεραπευτεῖ πάραυτα. Ἡ πίστη της αὐτή, τῆς εἶχε χαρίσει θαυμαστὲς ἀρετές, μέ κορυφαία τήν ταπεινοφροσύνη, ἀφοῦ δέν θεωροῦσε τὸν ἑαυτὸν της ἄξιο γιά νά ἀσχοληθεῖ ὁ Κύριος μαζί της. Ἐπίσης εἶχε ἀποκτήσει καί μεγάλη ὑπομονὴ, ἀφοῦ δοκιμάστηκε δώδεκα ὁλόκληρα χρόνια καί ὑπέμενε χωρὶς γογγυσμὸ τὴν θλίψη της, κρατῶντας πάντα μέσα της τὴν ἐλπίδα πὼς ὁ παντοδύναμος Κύριος θὰ τὴν θεραπεύσει.

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, ὁ Φιλεύσπλαγχνος Χριστός μας τήν βραβεύει μὲ τήν πολυπόθητη θεραπεία ἐνώπιον πάντων τῶν ἀνθρώπων, ἀποκαλύπτοντας ἔτσι, ὅτι εἶναι ὁ «Ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων» καί οἱ θεραπεῖες ποὺ ἐπιτελεῖ εἶναι θαύματα τῆς θεϊκῆς Του δυνάμεως.

Ἐπίσης καί ὁ Ἰάειρος, ὁ ἄρχοντας τῆς Συναγωγῆς, εἶχε μέσα του μεγάλη καὶ ζωντανὴ πίστη στὸν Θεό. Αὐτὴ ἡ πίστη τὸν στήριξε, ὅταν ἔμαθε πὼς ἡ ἄρρωστη θυγατέρα του, πέθανε. Ἦταν ἀπόλυτα βέβαιος πὼς ὁ Κύριος ἔχει τὴν θεϊκὴ δύναμη νὰ τὴν ἀναστήσει, σέ ἀντίθεση μέ ὅλους ἐκείνους ποὺ περιγελοῦσαν τὸν Χριστό ὅταν εἰσῆλθε στὸ σπίτι του, χαρακτηρίζοντας τόν θάνατο, ὡς ὕπνο. Δὲν ἤθελαν νὰ πιστέψουν, πὼς πραγματικὰ ἡ κόρη του δὲν εἶχε πεθάνει, ἀλλὰ κοιμόταν. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος τούς ἔβγαλε ἔξω, διότι δὲν τοὺς θεώρησε ἀξίους νὰ παραβρεθοῦν στὸ θαῦμα τῆς ἀναστάσεώς της.

Ἄς εὐχηθοῦμε, ὁ Δωρεοδότης Χριστός νά δίνει σ’ ὅλους μας πίστη ἀκράδαντη, ὡς τῆς Αἱμορροούσης, ἡ ὁποία «τοῦ κρασπέδου αὐτοῦ ἁψαμένη, εὐχερῶς τήν ἴασιν ἔλαβε» καί ὡς τοῦ Ἰαείρου, ὁ ὁποῖος διά τῆς πίστεως ἀπέλαβε ζῶσαν τήν θυγατέρα του, μετατρέποντας τήν ὁδό τοῦ θανάτου σέ πύλη τῆς αἰωνιότητας.

      Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος γνωστοποίησε καί παρουσίασε στούς ἐκκλησιαζομένους τήν νεοτύπωτη ἔκδοση τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τοῦ Ρουκουνιώτου, ἔξοχον ποίημα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, μετά συντόμου ἱστορικοῦ τῆς παλαιφάτου αὐτῆς Μονῆς, συγγραφέντος ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Ἀσκητοῦ καί ἐπίσης ἰδιαιτέρου φωτογραφικοῦ λευκώματος, τό ὁποῖον βιβλίο  διατίθεται πλέον στήν Ἱ. Μονή, πρός ἐνίσχυσιν αὐτῆς.

Ἀκολουθοῦν φωτογραφικά στιγμιότυπα τῆς λειτουργικῆς Συνάξεως.