Η ΕΟΡΤΗ 2022 ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ

IMGa 24

Τήν ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τίμησε ἡ τοπική μας Ἐκκλησία τόσον ἀφ’ ἑσπέρας, ὅσον καί τήν σήμερον κυριώνυμη ἡμέρα, Δευτέρα 12η Δεκεμβρίου 2022. Τήν παραμονή τό βράδυ, στό πανηγυρῖζον ἐξωκκλήσιο τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου στό Νημπορειό τῆς Σύμης, ἐτελέσθη ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου καί συμπαραστατούμενου ἀπό τόν Γεν. Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πρωτοπρ. π. Στέφανο Μακρῆ καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό, ἐνῶ τό ἱερό ἀναλόγιο διακόνησε ὁ κ. Πανορμίτης Κακακιός.

Τήν πρωΐαν τῆς σήμερον, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Πεδίου Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν Οἰκονόμο π. Χρῆστο Σταθόπουλο καί τούς Διακόνους π. Γεώργιο Κακακιό καί π. Παῦλο Τερεζάκη, ἐνῶ τήν ἱερά ὑμνωδία ἐμελώδησαν οἱ Ἱεροψάλτες οἱ κ. Χαράλαμπος Κατσιμπρής καί κ. Νικήτας Βογιατζής.

Ὁ Σεβασμιώτατος, λαβών ἀφορμή ἀπό τό συναξάριο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ὁ ὁποῖος ἔζησε τόν 4ο αἰώνα στήν Κύπρο, ὁμίλησε περί αὐτοῦ πρός τούς ἐκκλησιαζομένους πιστούς. Ὁ Ἅγιος, ἦταν ἄνθρωπος ὀλιγογράμματος καί ἐργαζόταν ὡς βοσκός. Ξεχώριζε γιά τήν πίστη στό Θεό, τήν ἁπλότητα, τήν ταπείνωση ἀλλά καί τήν ἀγάπη του, πού ἐκδηλωνόταν μέ διαφόρους τρόπους σέ κάθε ἄνθρωπο πού εἶχε ἀνάγκη. Ἡ φήμη τῆς μεγάλης ἀρετῆς του ἔγινε αἰτία νά τόν ἐκλέξουν Ἐπίσκοπο τῆς μικρῆς πόλης τῆς Τριμυθοῦντος τῆς Κύπρου. Ὡς Ἐπίσκοπος συνέχισε νά φέρεται μέ τήν ἴδια ἁπλότητα πού εἶχε καί ὡς βοσκός.

Ὅταν λειτουργοῦσε, τόν ὑπηρετοῦσαν ἄγγελοι καί μαζί τους ὁ ἐνάρετος Ἐπίσκοπος δοξολογοῦσε τόν Θεό. Προσευχόταν μέ τόσο δυνατή πίστη, ὥστε ἔφερνε βροχή σέ καιρό ξηρασίας, θεράπευε ἀσθενεῖς, ὁδηγοῦσε στή μετάνοια, ἀνάσταινε ἀκόμη καί νεκρούς. Ἄν καί δέν εἶχε κοσμική μόρφωση, γνώριζε καλά τήν ὀρθόδοξη πίστη καί τήν ὑπερασπίστηκε μέ ἁπλό καί θαυμαστό τρόπο στήν Α´ Οἰκουμενική Σύνοδο, ντροπιάζοντας τόν αἱρετικό Ἄρειο καί ὅλη τήν συνοδεία του. Ὁ ταπεινός αὐτός ἐπίσκοπος παρέδωσε εἰρηνικά τήν ψυχή του στόν ἅγιο Θεό στίς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 348 μ.Χ. σέ ἡλικία 78 ἐτῶν. Τό δέ ἱερό του Λείψανο, σώζεται ἀδιάφθορο στήν Κέρκυρα.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα τῶν δύο λατρευτικῶν συνάξεων.

ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΗΜΠΟΡΕΙΟΥ

 ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΔΙΟΥ