Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 2022 ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ

IMG 225

 Μιά ἀκόμα ψυχωφελῆ λειτουργική εὐκαιρία, κατά τήν προεόρτια πνευματική περίοδο τῶν Χριστουγέννων, ἔδωσε στό εὐσεβές καί φιλάγιο ποίμνιο τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας τῆς Σύμης, ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου καί τῆς μητρός αὐτοῦ Ἁγίας Ἀνθίας. Τό ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἦταν ὁ περικαλλής καί προσφάτως ἀνακαινισθείς ἐνοριακός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τοῦ ὁποίου πρό δεκαημέρου ἀποπερατώθη καί ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης 14ης Δεκεμβρίου 2022, ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά τῆς Λιτῆς καί τῆς Ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Ἐφημερίων τῆς Νήσου, ἐνῶ τά ἱ. Ἀναλόγια διηκόνησαν οἱ Ἱεροψάλτες κ. Ἀγαπητός Μιχελλής, κ. Πανορμίτης Κακακιός καί κ. Ἀναστάσιος Μπαλής. Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἑσπερινῆς Ἀκολουθίας, ἀλλά καί ἐν συνεχείᾳ, πολλοί πιστοί προσῆλθαν γιά νά ἀνάψουν τό κερί τους καί νά προσευχηθοῦν στόν λαοφιλῆ αὐτόν Ἅγιο Ἐπίσκοπο, πού σφράγισε τήν ὁμολογία τῆς Πίστεως μέ τό τίμιο αἷμα του.

Σήμερα τό πρωί, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία μετ’ Ἀρτοκλασίας, μέ συλλειτουργούς του ὁμοίως, ἅπαντες τούς Ἐφημερίους τῆς Νήσου, κατά τήν τοπική παράδοση, σύμφωνα μέ τήν ὁποία κατά τήν πανήγυρη τῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν, τελεῖται ἡ λεγομένη «Μονοεκκλησιά», δηλ. λειτουργεῖται μόνο ὁ ἑορτάζων Ἱ. Ναός μέ τήν συμμετοχή ὅλων τῶν Ἐφημερίων τῆς Σύμης. Τά ἱ. Ἀναλόγια διακόνησαν δεξιά, οἱ Ἱεροψάλτες κ. Ἀγαπητός Μιχελλής καί κ. Ἀναστάσιος Μπαλής, ἐνῶ ἀριστερά ὁ κ. Πανορμίτης Κακακιός.

Μετά τήν Ἀπόλυση πραγματοποιήθηκε ἡ περιφορά τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί ἐν τέλει ἔγινε ἡ εὐλόγηση τῶν κολλύβων. Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε ἐπικαίρως, εὐχόμενος στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, στούς ἐορταζομένους καί ἰδιαιτέρως στόν παριστάμενο Δήμαρχο Σύμης κ. Ἐλευθέριο Παπακαλοδούκα καί στόν Αἰδεσ. Οἰκονόμο π. Ἐλευθέριο Ὀθίτη Ἐφημέριο τοῦ Ἐνορ. Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Σύμης, ἀμφότεροι ἄγοντες σήμερον τήν ὀνομαστική τους ἑορτή. Τήν πανήγυρη λάμπρυναν μέ τήν παρουσία τους καί ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Νικήτας Γρύλης καθώς καί ὁ Στρατιωτικός Διοικητής Σύμης Συνταγματάρχης κ. Παναγιώτης Βρανάς.

Τέλος, μέ τήν μέριμνα τοῦ φιλόξενου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐνορίας καί τῶν κυριῶν αὐτῆς προσφέρθηκαν στούς πολυπληθεῖς ἐκκλησιαζομένους καφές καί πλούσια πατροπαράδοτα κεράσματα στήν αἴθουσα καί τό προαύλιο τοῦ Ναοῦ, προκειμένου τό κλίμα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης, νά ἐπισφραγισθεῖ καί μέ τήν εὐλογημένη εὐκαιρία τῆς διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας καί ἐπαφῆς τῶν ἀνθρώπων.

Σημειώνεται ὅτι μετά τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Πατροῦ, ἐπισκέφθηκε ἐθιμοτυπικῶς τόν ἑορτάζοντα Δήμαρχο κ. Ἐλευθέριο Παπακαλοδούκα στό Δημαρχιακό Μέγαρο, διά νά τιμήσει τόν πρῶτο Πολίτη τῆς Νήσου μας καί νά εὐχηθεῖ «ἔτη πολλά» καί συνεχῆ ἀνοδική πορεία στό δημαρχιακό του ὑπούργημα.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα τῶν δύο λειτουργικῶν συνάξεων.

 ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

 ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ