Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΡΟΕΞΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΤΟΥ ΙΒΗΡΙΤΙΚΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΩΝ "ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ" ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 IMG 201 2

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, εὐγενῶς προσκληθείς ὑπό τῆς κυριάρχου Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων, Πατριαρχικῇ Κανονικῇ ἀδείᾳ, μετέβη ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, ὅπου προεξῆρχε τήν 19η Δεκεμβρίου, συμφώνως μέ τό Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον, εἰς τήν Ἱεράν Πανήγυριν τοῦ Ἰβηριτικοῦ Κελλίου Ἁγίου Νικολάου τῶν «Τυπογράφων», ἐπί τῇ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Πρωτεπιστάτου Γέροντος Χριστοφόρου Ἰβηρίτου, τοῦ Γέροντος τῆς Συνοδείας Ἱερομονάχου Ἀρσενίου, τῶν Πατέρων τοῦ Κελλίου, ὡς καί ἑτέρων Ἁγιορειτῶν.

Ἀκολουθοῦν φωτογραφικά στιγμιότυπα.