Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2023 ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ

 IMG 4035

Ἐν εὐχαριστίᾳ καί δοξολογίᾳ πρός τόν ἐν Τριάδι Ἕναν Θεόν, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε νά εἰσέλθουμε σέ ἕναν ἀκόμη νέο χρόνο τῆς Χρηστότητος καί τῆς Ἀγαθωσύνης Αὐτοῦ, ἑορτάσθη στήν Σύμη ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου, Ἐπισκόπου Καισαρείας Οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου, σήμερα Κυριακή 1η Ἰανουαρίου 2023.

Μέ τήν δέουσα πανηγυρική τάξη καί λαμπρότητα, ἐχθές τό ἑσπέρας 31η Δεκεμβρίου 2022, ἐτελέσθη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Τιμίου Προδρόμου Σύμης, ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, τόν ὁποῖο πλαισίωναν, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Πατρός, ὁ Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Πρωτοπρ. Στέφανος Μακρῆς, οἱ λοιποί Ἐφημέριοι τῶν Ἐνοριῶν τῆς Νήσου, καθώς καί οἱ Διάκονοι π. Γεώργιος Κακακιός καί π. Παῦλος Τερεζάκης.

Εὐθύς μετά τήν ἀπόλυση τῆς Ἑσπερινῆς Ἀκολουθίας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τήν διένειμε στούς συμμετέχοντες Κληρικούς καί Λαϊκούς. Παρόντες μεταξύ ἄλλων ἦσαν ὁ Δήμαρχος Σύμης κ. Ἐλευθέριος Παπακαλοδούκας, ὁ Διοικητής τοῦ 549 Τ.Ε. Σύμης Ἀνχης κ. Γεώργιος Καμπίλαυκος, ἡ Πρόεδρος καί Μέλη τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν Σύμης, καθώς καί πολλοί εὐσεβεῖς Χριστιανοί.

Σήμερα, Κυριακή 1η Ἰανουαρίου τοῦ νέου ἀρξαμένου ἔτους 2023, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὁμοίως στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Τιμίου Προδρόμου, μέ συλλειτουργούς του τόν Ἐφημέριο π. Στέφανο Μακρῆ καί τούς Διακόνους π. Γεώργιο Κακακιό καί π. Παῦλο Τερεζάκη. Τό δέ ἱ. ἀναλόγιον διακόνησαν γλυκυφθόγγως ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Δημοσθένης Γιανναράς μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Μερκουρίου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐτελέσθη ἡ καθιερωμένη Δοξολογία ἐπί τῷ νέῳ ἔτει, παρουσίᾳ τῶν τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καί πολλῶν πιστῶν. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε στό εὐάριθμο ἐκκλησίασμα τό νέο ἡμερολόγιο τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εὐχόμενος ἐπικαίρως.

Κατόπιν, σύμφωνα μέ τήν ἐθιμική τάξη, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, ὁ Ι. Κλῆρος, οἱ Ἀρχές καί ὅσοι ἐπιθυμοῦσαν, μετέβησαν στό Δημαρχεῖο, ὅπου ἔγινε ἡ κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Δήμου, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καί ἀντηλλάγησαν οἱ καθιερωμένες ἑόρτιες εὐχές.

Ἀναφέρεται ὅτι πρό τῆς δύσεως τοῦ παρελθόντος ἔτους, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος ἐδέχθη πολλές ἐπισκέψεις καί ἑόρτιες εὐχές, ἀπό τόν Δήμαρχο, κ. Ἐλευθέριο Παπακαλοδούκα, ἄλλους Φορεῖς καί μεμονωμένα πρόσωπα, ἄκουσε τά κάλαντα ἀπό δεκάδες παιδιά, τήν στρατιωτική χορωδία τῆς Δ.Α.Ν Σύμης καί τήν Ἕνωση Γυναικῶν Σύμης, εὐχόμενος πατρικῶς, ὅπως ὁ Πανάγαθος Θεός εὐλογήσῃ τόν νέο χρόνο, ὥστε ἕκαστος νά τόν ἀξιοποιήσει ἐποικοδομητικά γιά νά ἔχει ἀνοδική πνευματική πορεία, ἐργαζόμενος κατά τό θέλημα Του.

 Ἀκολουθοῦν τά ἀντίστοιχα φωτογραφικά στιγμιότυπα.

 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΚΟΠΗ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

232

ΟΡΘΡΟΣ-Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ

232

ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ