Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΥΜΗΣ

 IMG 20230212 093555

Σήμερα Κυριακή 12η Φεβρουαρίου 2023, Β΄ Κυριακή τοῦ Τριωδίου, ἡ ἐπιλεγομένη τοῦ «ἀσώτου υἱοῦ», ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν Οἰκονόμο π. Ἐλευθέριο Ὀθίτη, Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Τό ἱ. Ἀναλόγιο διηκόνησε γλυκυφθόγγως ὁ Ἱεροψάλτης κ. Πανορμίτης Κακακιός.

Ὁ Σεβασμιώτατος, σήμερα συμπλήρωσε πέντε ἔτη ἀπό τήν ἡμέρα τῆς εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονίας του εἰς τόν Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τό Φανάριον, τελουμένης διά τῶν Τιμίων χειρῶν τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Εὐαγγελιζόμενος πρός τούς Πιστούς τόν θεῖον λόγον, ἀνεφέρθη στήν ἀναγνωσθεῖσα περικοπή τοῦ ἀσώτου, μία ἐκ τῶν ὡραιοτέρων κειμένων τοῦ Εὐαγγελίου, ἐπισημαίνων τήν ἀπύθμενη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο καί τό πλούσιο ἔλεος τῆς συγχώρησης, πού δίδει στούς μετανοοῦντες, ὅσο ἁμαρτωλοί καί ἄν εἶναι. Ἡ παραβολή αὐτή μαζί μέ τούς ὕμνους τῆς ἡμέρας μᾶς παρουσιάζουν τήν μετάνοια ὡς ἐπιστροφή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν πνευματική ἐξορία τῆς Θείας χάριτος.

Ἀκολούθως ἀνεφέρθη σ’ ἕνα ὁλοζώντανο παράδειγμα κατά Θεόν βιωτῆς καί ἁγιότητος, ἐκεῖνο τοῦ σήμερον ἑορτάζοντος Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Μελετίου τοῦ ἐν Λάρδῳ τῆς Ρόδου, ὁ ὁποῖος εἰς τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τιμᾶται καί γεραίρεται ὑπερβαλλόντως. Ὁ Ὅσιος Μελέτιος, ἐγεννήθη περὶ τὰ τέλη τοῦ 18ου αἰώνα στὸ χωριὸ Λάρδος τῆς Ρόδου καὶ ἀνετράφη ἐκ τῶν γονέων του «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου». Ἀπὸ τὸν ἐφημέριο τῆς γενέτειράς του ἐδιδάχθη γραφὴ καὶ ἀνάγνωση καὶ ἐπιδόθη μὲ ζῆλο στὴν μελέτη τῆς ζωῆς τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς ἀγῶνες τῶν ὁποίων ἐμιμῆτο. Ὁ συνήθης τόπος ποὺ ἀποσυρόταν γιά νά προσεύχεται μὲ θερμὰ δάκρυα, ὁλονύκτιες δεήσεις καὶ γονυκλισίες, ἦταν ἕνα σπήλαιο στὴν περιοχὴ τῆς ἐρειπωμένης τότε ἀρχαίας Μονῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ «Ὕψους».

Κάποια νύκτα προσευχόμενος, εἶδε στήλη ὑπέρλαμπρου φωτὸς νὰ κατέρχεται ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἐπάνω ἀπὸ μία αἰωνόβια ἐλιά. Πλησιάζοντας στὸ παράδοξο θέαμα, βρῆκε μία παλαιὰ Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, γεμίζοντας μέ πνευματικὴ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση ἀπό τήν Χάρη τῆς Θεομήτορος. Ἐν συνεχείᾳ ἡ Παναγία ἐν ὁράματι τοῦ ἀνέθεσε τήν ἀνοικοδόμηση ἐκεῖ τῆς κατεστραμμένης Μονῆς Της, ἀποκαλύπτοντάς του κρυμμένο θησαυρό γιά τά ἔξοδα τῆς ἀνεγέρσεως. Ὁ Ὅσιος οἰκοδόμησε τὸν ἱερὸ Ναὸ καὶ τά κελλιά, ἐγκαταβιώσας πλέον ἐκεῖ ὡς Μοναχός, λαβών τὸ ἀγγελικὸ Σχῆμα καί μετονομασθείς Μελέτιος.

Ὑπό τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως, ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος, ἀναλαβών τὸ διακόνημα τῆς πνευματικῆς πατρότητας καὶ τήν εὐθύνη τῆς Ἡγουμενείας τῆς ἐπανιδρυθείσης Μονῆς. Διά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ ἀπέκτησε πολλές ἀρετές καί οὐράνια χαρίσματα καί διά τῆς προσευχῆ του ἀσθενεῖς ἐθεραπεύοντο καί δαιμονιζόμενοι ἰῶντο.

Ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε, ὥστε ὁ Ὅσιος εἰς τὰ τέλη τῆς ἐπιγείου ζωῆς του νὰ δοκιμαστεῖ καὶ νὰ πειρασθεῖ, γιά νά λάμψει ἔτσι ἡ ἁγιότητα τῆς ψυχῆς του. Ἕνας Τοῦρκος ἄφησε ἔγκυο μία Χριστιανὴ ἀπὸ τὴ Λάρδο, ὀνόματι Πελαγία. Ὅταν ἔγινε γνωστὴ ἡ ἐγκυμοσύνη της, οἱ τοῦρκοι τὴν ἀνάγκασαν νὰ ὑποδείξει τὸν Ὅσιο ὡς πατέρα τοῦ κυοφορουμένου βρέφους. Ἐν συνεχείᾳ τὸν κατήγγειλαν στὸν Μητροπολίτη Ρόδου, ὁ ὁποῖος τὸν κάλεσε σὲ ἀπολογία. Ὁ μακάριος Μελέτιος, ποὺ βρισκόταν ἤδη σὲ προχωρημένη ἡλικία, δὲν μπόρεσε νὰ ἀντέξει τὶς αἰτιάσεις καὶ ἐξέπνευσε μπροστὰ στὰ πόδια τοῦ Ἀρχιερέως. Ἡ συκοφαντία ὅμως ἀπεκαλύφθη, ὅταν θέλησαν νὰ ἑτοιμάσουν γιὰ τὴν ταφὴ τὸ σῶμα του καὶ ὁ Ἀρχιερεὺς ἔδωσε ἐντολὴ νὰ κηδευθεῖ τὸ ἐξαϋλωμένο ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες τῆς ἐγκρατείας σκήνωμά του στὸν περίβολο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ὅταν ἀργότερα ἀνοίχθηκε ὁ τάφος του βρέθηκαν εὐωδιάζοντα τὰ λείψανά του εἰς μαρτύριον τῆς ἁγιότητός του. Σήμερα στὴν ἱερὰ Μονὴ τῆς Ὑψενῆς φυλάσσεται ἡ τιμία κάρα καὶ μέρος τῶν τιμίων λειψάνων του, ἐνῶ προσφάτως περίλαμπρος Ναός ἀνηγέρθη πρός τιμήν τοῦ Ὁσίου Μελετίου.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα ἀπό τήν σημερινή λειτουργική σύναξη.