Η ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΚΑΚΙΟΥ

 DSC 0485

Ἡ ἐφετεινή πανήγυρις τῆς παλαιφάτου Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, ἀναμφισβήτητα θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ μία ἰδιαίτερη καί ἱστορική ἡμέρα γιά τήν Σύμη, ἀφοῦ κατ’ αὐτήν, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος τέλεσε τήν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ ἐπί πενταετίᾳ Διακόνου μας π. Γεωργίου Κακακιοῦ, νέου Ἐφημερίου τῆς χηρευούσης Ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου Σύμης.

Στήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, τήν Δευτέρα 1ῃ Μαΐου 2023, τό ἀπόγευμα, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Νήσου μας, ἐνῶ τήν ἱερά ὑμνωδία διακόνησαν μελιρρύτως, στίς λατρευτικές συνάξεις τοῦ διημέρου οἱ Ἱεροψάλτες κ. Ἀγαπητός Μιχελλής, κ. Πανορμίτης Κακακιός καί κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτης. Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν ἐγνωσμένη καί λιπαρά θεολογική του παιδεία, ὁμίλησε περί τῆς μεγάλης μορφῆς τοῦ τιμωμένου Ἁγίου, ἀναφέροντας τόν βαρυσήμαντο χαρακτηρισμό του, «ὡς ἡρωϊκότερος τῶν Ἁγίων καὶ ἁγιότερος τῶν ἡρῴων», περιγράψας ἐναργῶς τήν μεγίστη προσφορά του στήν Ἐκκλησία, τήν διατήρηση τοῦ ὑγιοῦς δόγματος καί τήν κατατρόπωση τοῦ ἀρειανισμοῦ.

Μετά τήν ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ, πραγματοποιήθηκε, κατά τήν μακραίωνη λαϊκή παράδοση στό προαύλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἡ ἀναβίωση τοῦ ἐθίμου τοῦ «κουκκουμᾶ» καί ἀκολούθησε παραδοσιακή μουσική βραδιά μέ τήν συμετοχή τῶν χορευτικῶν τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν Σύμης, μερίμνῃ τῆς Προέδρου κ. Σεβαστῆς Νικόλη καί τοῦ χορευτικοῦ τῆς κ. Εἰρήνης Μυλωνάκη, ἐνῶ ἀκολούθησε τό παραδοσιακό πανηγύρι μέ τήν ὀρχήστρα τοῦ κ. Μιχαήλ Μισοῦ, χορηγίᾳ τοῦ Δήμου Σύμης καί παρουσίᾳ τοῦ Δημάρχου κ. Ἐλευθερίου Παπακαλοδούκα.

RODIAKON 2

Σήμερα, Τρίτη 2α Μαΐου, κυριώνυμος ἡμέρα τῆς πανηγύρεως, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, μέ συλλειτουργούς του τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου π. Ἀντώνιο Πατρό, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰωσήφ Ἀδαμόπουλο, φιλοξενούμενο κληρικό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας καταγόμενο ἐκ Σύμης, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀνδρέα Δημητρίου, τόν Γεν. Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Στέφανο Μακρῆ, τόν Αἰδεσ. Ἐφημέριο τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱ. Ναοῦ Οἰκονόμο π. Ἐλευθέριο Ὀθείτη, τούς λοιπούς Ἐφημερίους τῆς Σύμης, τόν χειροτονούμενο Πρεσβύτερο π. Γεώργιο Κακακιό καί τόν Ἱεροδιάκονο π. Παῦλο Τερεζάκη.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ὁμίλησε πρό τῆς χειροτονίας ἐμπνευσμένως διά τό μέγα ὑπούργημα τῆς Ἱερωσύνης, νουθετῶν τόν χειροτονούμενον, ἀφορμώμενος ἀπό τίς παραινέσεις τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρός τόν μαθητῆ του Ἅγιο Τιμόθεο: «Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πάσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τήν διακονίαν σου πληροφόρησον…» (Τιμόθ. Β΄,δ΄ 5). Ἀκολούθως ἐπεσήμανε ὅτι, προκειμένου ὡς κληρικός, νά ἐπιτύχει τόν προορισμό καί τόν στόχο του, ὀφείλει νά ἐργασθεῖ φιλοτίμως καί εὐσυνειδήτως στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, ἀξιοποιῶντας τό μέγα Χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης, καταβάλοντας κόπο καί μόχθο, διαθέτοντας αὐταπάρνηση καί πνεῦμα θυσίας, ὡς καί ὁ σήμερον ἑορταζόμενος Ἅγιος Ἀθανάσιος καί οἱ λοιποί αὐθεντικοί Πατέρες καί Ποιμένες τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἐφόδια στόν ἀγῶνα του αὐτόν, τόν προέτρεψε νά ἔχει τόν καλῶς νοούμενον «φόβον τοῦ Θεοῦ», τήν προσοχή, κατά τό «πρόσεχε σεαυτόν», τόν ζῆλο καί τήν ἐργατικότητα, πρός δόξαν Θεοῦ καί οἰκοδομή τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης τίς εὐχές καί προσευχές ὅλων καί ἰδιαιτέρως τῶν εὐσεβῶν του γονέων, τοῦ μακαριστοῦ πνευματικοῦ του πατρός, Γέροντος Ἱεροθέου Κοενάκη τοῦ Πανορμιτινοῦ, τῆς συζύγου καί τῶν τέκνων του.

Ἀκολούθησε σέ κλίμα προσευχῆς καί βαθιᾶς κατανύξεως ἡ Χειροτονία, μέ τήν ἀθρόα συμμετοχή τοῦ πιστοῦ Λαοῦ τῆς Σύμης, ὁ ὁποῖος ἀνεφώνησε στεντορείως τό «Ἄξιος», μέ πρώτους τόν Δήμαρχο Σύμης κ. Ἐλευθέριο Παπακαλοδούκα, τόν Διοικητῆ τῆς Δ.Α.Ν. Σύμης Συνταγματάρχη κ. Παναγιώτη Βρανᾶ, τόν Διοικητῆ τοῦ 549 ΤΕ κ. Γεώργιο Καμπίλαυκο καί τούς Ἐκπροσώπους τῶν λοιπῶν Ἀρχῶν, Φορέων καί Συλλόγων τοῦ Νησιοῦ μας.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, προέστη τῆς Λιτανείας τῆς ἱ. Εἰκόνος καί τοῦ ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἐνῶ μετά τό πέρας συνεχάρη τόν νέο Πρεσβύτερο τῆς ἀκριτικῆς μας Ἱ. Μητροπόλεως μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, πολυτέκνων οἰκογενειαρχῶν καί ὁ νεοχειροτονηθείς Πρεσβύτερος, κατόπιν προτροπῆς τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας διένειμε τό ἀντίδωρον καί ἐδέχθη τίς εὐχές καί τά συγχαρητήρια καί τῶν πιστῶν, στούς ὁποίους ὁ ἴδιος καί ἡ φιλόξενη Ἐπιτροπή τοῦ Ναοῦ προσέφερε τά καθιερωμένα ἑόρτια κεράσματα.

     Σημειώνεται ὅτι ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος, κινούμενος ἀπό ἰδιαίτερη ποιμαντική εὐαισθησία, τοποθέτησε, ὡς ἀνεφέρθη, τόν νέο Πρεσβύτερο, στήν χηρεύουσα ἀπό δεκαετίες, κλειστή μέχρι τοῦδε, ἐνορία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σύμης καί παράλληλα τοῦ ἀνέθεσε καί τίς λοιπές κλειστές ἐνορίες τῆς Ἄνω Χώρας καί συγκεκριμένα τόν Ἅγιο Νικόλαο, τόν Ἅγιο Παντελεήμονα καί τόν Τίμιο Σταυρό, ὥστε ἐκ περιτροπῆς νά τελεῖται καί ἐκεῖ ἡ Θεία Λειτουργία. Τήν χαρμόσυνη αὐτή ἐξαγγελία, ὑποδέχθηκαν οἱ πιστοί μας μέ ἔκδηλη χαρά καί ἱκανοποίηση, ἀφοῦ πλέον τά παλαίφατα Σεβάσματα τῶν εὐσεβῶν προγόνων τους ζωντανεύουν σταδιακά, ἐκπληρώνοντας τόν σκοπό τους, ὡς τόποι προσευχῆς καί λατρείας, σημεῖα Θείας καί ἀνθρώπινης συνάντησης, πού προσφέρουν ἀσφαλές καταφύγιο στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς, ἐνσαρκώνοντας ἀνά τούς αἰῶνες ἀνόθευτο τό ὀρθόδοξο βίωμα καί τήν πατροπαράδοτη εὐσέβεια τοῦ θεοφιλοῦς Συμαϊκοῦ λαοῦ μας.

Κατωτέρω παρατίθεται φωτογραφικό λεύκωμα τῶν λατρευτικῶν συνάξεων.

 

 ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

SYMHS Paraklitikos Kanon Roukouniotou

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ