Η ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 2023 ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΥΤΛΟΥΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

IMG 20230629 101838

Σήμερα, Πέμπτη 29η Ἰουνίου 2023, ἑορτή τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος ἐλάμπρυνε διά τῆς σεπτῆς Ἀρχιερατικῆς του παρουσίας τήν ἀπ’ αἰώνων τελουμένην Ἱ. Πανήγυριν εἰς τήν νῆσον Τεύτλουσα (Σεσκλί), Μετοχίου τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, ὅπου πρωτοχριστιανική παράδοση τῆς Σύμης διασώζει τό πέρασμα ἀπό ἐκεῖ τοῦ Οὐρανοβάμονος Ἀποστόλου Παύλου, πιθανότατα κατά τήν Γ΄ Ἀποστολική του περιοδεία, μεταξύ τῶν ἐτῶν 53-56 μ. Χ.

Τότε, λέγεται, ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ταξιδεύοντας μέ τό πλοιάριο ἀπό τήν Κῶ πρός τήν Ρόδο, ἠναγκάσθη λόγῳ μεγάλης θαλασσοταραχῆς νά ἀποβιβασθεῖ πρός στιγμήν εἰς τήν Νησίδα τοῦ Σεσκλιοῦ. Ὡς τόσον γραπτή μαρτυρία τοῦ γεγονότος δέν διασώζεται, ἀλλ’ ὅπως σημειώνει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκάς, συγγράφοντας τό Βιβλίο τῶν «Πράξεων», ὁ Παῦλος ὄντως διέρχεται ἀπό τά γειτονικά νησιά τοῦ νοτίου Αἰγαίου, μέ πορεία ἡ ὁποία περνᾶ δίπλα ἀκριβῶς ἀπό τήν Τεύτλουσα: «Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ’ αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶ, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ρόδον, κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα». (Πράξ 21,1).

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ἐχοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρον καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν χῶρο τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἔξωθεν τοῦ μικροῦ ὁμωνύμου παλαιοῦ Ναοῦ, μέ συλλειτουργούς του τόν Πανοσ. Καθηγούμενον τῆς κυριάρχου Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου π. Ἀντώνιον Πατρόν, τόν Αἰδεσιμ. π. Ἀντώνιον Μανιᾶ, τόν Αἰδεσιμ. π. Γεώργιον Κακακιόν καί τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήριά του, Ἱεροδιάκονο π. Παῦλον Τερεζάκην, ἐνῶ τό Ἱ. ἀναλόγιον διηκόνησε ὁ Πρωτοψάλτης κ. Σταῦρος Πήλιουρας μεθ’ ἑτέρων. Συμμετεῖχαν οἱ πλεῖστοι τῶν Ἐφόρων καί τῶν ἐργαζομένων τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, ὁ Ἐκπρόσωπος τῆς Δ.Α.Ν. Σύμης Ανχης κ. Παναγιώτης Δροσόπουλος, ἐνῶ ἔσπευσαν ἐπίσης ἑκατοντάδες φιλάγιοι προσκυνητές, τούς ὁποίους ἀπό νωρίς τό πρωΐ μετέφερε ἀφιλοκερδῶς τό πλοιάριο «Ποσειδών» τοῦ Συμαίου πλοιοκτήτου κ. Ἰωάννου Γιαννίκου, τόσον ἀπό τόν λιμένα τοῦ Πανορμίτη, ὅσον καί ἀπό αὐτόν τῆς Σύμης.

Πρό τῆς ἀπολύσεως, ὁ Σεβασμιώτατος μέ λόγους ἐμπνευσμένους ἐκ τοῦ σημερινοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος, ἐξῆρε ἐναργέστατα τήν μεγίστη προσωπικότητα τοῦ Οὐρανοβάμονος Ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος ἠξιώθη ἀπό τόν Χριστό, ὄχι μόνον νά ἀκούσει τήν φωνή Του κατά τήν θεοφάνεια τῆς Δαμασκοῦ, ἀλλά καί νά ἀνέλθει «ἕως τρίτου οὐρανοῦ», νά ἐνωτισθεῖ τά «ἄρρητα ρήματα» τῆς θείας ἀγάπης καί νά θαυμάσει «ἅ ὀφθαλμός οὐκ εἶδεν καί οὖς οὐκ ἤκουσεν καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη», βραβεῖα, τά ὁποῖα ἀναμένουν καί πάντας τούς ἀγαπῶντας τόν Θεόν. Ἐν συνεχείᾳ ἀνεφέρθη εἰς τά κορυφαῖα πνευματικά βιώματα τοῦ Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου, ἀλλά καί τήν ἀνεκτίμητον προσφοράν του εἰς τήν τοπικήν μας Ἐκκλησία, ὡς φυτουργοῦ τῆς πίστεως εἰς τάς καρδίας τῶν τότε κατοίκων τῆς Τευτλούσης, κατά τήν σύντομον αὐτοῦ παραμονή ἐπί τῆς Νησίδος, ὡς προανεφέρθη, κατά τήν Γ΄ Ἀποστολική του περιοδεία, εὐχόμενος πρός πάντας τήν χάρη καί εὐλογία του.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφέρθησαν εἰς ὅλους τούς ἐκκλησιασθέντες πιστούς τά πατροπαράδοτα κεράσματα καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Πανορμίτου παρέθεσε ἑόρτιον γεῦμα εἰς τούς πανηγυριστές, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθισε καί εὐλόγησε, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, κάτωθεν τῶν σκιερῶν δένδρων τῆς παραλίας, ὥστε τό κλίμα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης, νά ἐπισφραγισθεῖ καί μέ τήν ὑλική τράπεζα τῆς ἀγάπης, δίδοντας μιά ἀκόμα εὐλογημένη εὐκαιρία διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας καί ἐπαφῆς τῶν ἀνθρώπων.

Ἀκολουθεῖ ἐκτενής φωτοπαρουσίαση τῆς Πανηγύρεως.