Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΥΜΗΣ

 IMG 20230716 100656

Σήμερα τό πρωί, Κυριακή 16η Ἰουλίου 2023, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν Μνήμη τῆς Ἁγίας ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τῶν συμμετεχόντων εἰς αὐτήν ἑξακοσίων τριάκοντα Πατέρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἐνοριακό Ἱ. Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύμης. Συλλειτουργοί του ἦταν ὁ π. Ἀντώνιος Μανιάς, Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας καί ὁ Ἱεροδιάκονος π. Παῦλος Τερεζάκης, ἐνῶ τό ἱ. Ἀναλόγιον διακόνησε μελιρρύτως ὁ Ἱεροψάλτης κ. Ἀγαπητός Μιχελλής μετά τοῦ κ. Ἰωάννου Τσίγκου.

Προσῆλθαν γιά νά ἐκκλησιασθοῦν ἀρκετοί πιστοί, πρός τούς ὁποίους ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε, λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τήν σημερινή Κυριακή, περί τοῦ Χριστολογικοῦ δόγματος, ὅπως αὐτό διατύπωσαν οἱ Θεοφόροι Πατέρες στούς Ὅρους τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία συνεκλήθη γιά νά στερεώσει τό δόγμα τῶν δυό φύσεων τοῦ Χριστοῦ. Στήν οὐσία χτύπησε καί καταπολέμησε τόν Μονοφυσιτισμό, στά πρόσωπα τοῦ Νεστορίου τοῦ Εὐτυχοῦς καί τοῦ Διοσκόρου, προβάλλοντας τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως, ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος, διδάσκοντας ὅτι στό Ἕνα καί μοναδικό Πρόσωπο, τήν Θεανδρική Ὑπόσταση τοῦ Χριστοῦ, ὑπάρχουν διαπαντός οἱ δύο Φύσεις Θεία καί Ἀνθρωπίνη, ἑνωμένες ἀτρέπτως, ἀσυγχύτως καί ἀναλλοιώτως.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἀντιμετώπισαν ἐν Συνόδῳ τήν αἵρεση αὐτή τοῦ Νεστοριασμοῦ, πού ὅπως κάθε αἵρεση ὁφειλόταν στήν ἄγνοια καί περισσότερο στόν ἐγωισμό. Διότι κάθε αἱρετικός εἶναι ἐγωιστής μέ δαιμονικό μάλιστα ἐγωισμό, ὅπως βεβαιώνει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος λέγοντας, ὅτι «ἡ ἄγνοια τῶν γραφῶν εἰσήγαγεν καί τήν λύμην τῶν αἱρέσεων καί τόν διεφθαρμένον βίον ἀλλά καί τά ἄνω κάτω πεποίηκεν». Ἑπομένως εἶναι τραγικό νά λεγόμαστε Χριστιανοί καί νά μήν γνωρίζουμε τό περιεχόμενο τῆς πίστεώς μας, ὅπως ἑρμηνεύεται ἀπό τήν Ἐκκλησία καί μέσα εἰς τήν Ἐκκλησία. Μήν ξεχνᾶμε ὅτι οἱ αἱρέσεις γεννήθηκαν μέ τήν προσπάθεια νά ἑρμηνευθεῖ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ κατά τό δοκοῦν. Μόνον ἡ Ἐκκλησία ἑρμηνεύει τό Εὐαγγέλιο καί εἶναι ἡ ταμιοῦχος τῆς ὀρθῆς ἑρμηνείας.

Αὐτόν τόν σκοπό ἐξυπηρετεῖ ἄλλωστε ἡ σημερινή προβολή ἀπό τήν Ἐκκλησία τῶν 630 Θεοφόρων Πατέρων, πού δέν εἶναι μία ἀνάμνηση, μία μνήμη πού ἀνήκει στό παρελθόν, ἀλλά μία μνήμη ζωντανή. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν πάντοτε. Ὑπάρχουν στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί στήν ζωή μας, μέ τά κηρύγματά τους, τά θεσπίσματά τους καί μέ τά δόγματά τους. Ὑπάρχουν στή ζωή μας, ὁδηγοί σέ ἕνα δύσκολο δρόμο, σέ μία δύσκολη ἐποχή, πού τά πάντα διαλύονται, πού τά πάντα καταρρακώνονται καί πού πρέπει νά μείνουμε ὄρθιοι. Οἱ Πατέρες λοιπόν εἶναι οἱ φωτοδότες, εἶναι οἱ στυλοβᾶτες μας. Εἶναι ἡ βακτηρία ἐκείνη, ἐπί τῆς ὁποίας θά στηριχθοῦμε, γιά νά ὁμολογήσουμε ὀρθή πίστη, ὀρθή βίωση, γιά νά δοῦμε μία ἡμέρα τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα τῆς λειτουργικῆς συνάξεως.