Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 2023 ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΜΗΣ

 jpg 112

Σήμερα 30ή Ἰουλίου 2023, Κυριακή Η΄ Ματθαίου καί μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Σίλα, Σιλουανοῦ, Ἐπαινετοῦ, Κρήσκη καί Ἀνδρονίκου, ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα μαθητῶν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό Ἁγίου Δημητρίου Σύμης, ὅπου εὑρίσκεται ἡ Εἰκόνα του καί τιμᾶται ὁ Ἅγιος Σίλας, μέ συλλειτουργούς του τόν π. Γεώργιο Κακακιό Ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί τόν Ἱεροδιάκονο π. Παῦλο Τερεζάκη, ἐνῶ τήν ἱερά ὑμνωδία μελώδησαν ὁ κ. Έλευθέριος Ξηράκης, μεθ’ ἑτέρων.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος πρός τούς πιστούς, μέ τόν μεστό θεολογικό του λόγο, ὁμίλησε λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων, ἀναφερόμενος ἐπιπλέον καί στήν ἱερά μνήμη τοῦ Ἀποστ. Σίλα, ὁ ὁποῖος μέσα ἀπό τήν ἐπίγεια βιοτή καί τήν ἱεραποστολική του δράση διακρίθηκε γιά τόν ἔνθερμο ζῆλο, τήν ἀκλόνητη καί ζωντανή πίστη, τό θυσιαστικό φρόνημα καί τήν ἀξιομνημόνευτη καρτερία του.

Ὁ ἔνδοξος αὐτός Ἀπόστολος, ἀναφέρεται τόσο στήν Β΄ Ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός Κορινθίους ὅσο καί στήν Α΄ Ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου καί ἀπολάμβανε ἰδιαιτέρας ἐκτιμήσεως καί μεγάλου σεβασμοῦ στήν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων. Γι’ αὐτό καί ἀνεδείχθη μεταξύ τῶν ἐκλεκτῶν καί ἡγετικῶν στελεχῶν της, γεγονός πού ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τό βιβλίο τῶν Πράξεων στά Κεφάλαια 15, 16 καί 17. Ἡ μεγάλη ἀναγνώριση τῆς προσωπικότητος τοῦ ἁγίου Σίλα στήν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, ὅπου μνημονεύεται ὡς «ἡγούμενος ἐν τοῖς ἀδελφοῖς», παρακίνησε τούς ὑπόλοιπους Ἀποστόλους νά ἐπιλέξουν αὐτόν καί τόν Ἰούδα, τόν ἐπονομαζόμενο Βαρσαβᾶ, γιά νά συνοδεύσουν τούς Ἀποστόλους Παῦλο καί Βαρνάβα στήν Ἀντιόχεια. Ἐκεῖ θά ἐπέδιδαν τήν ἐπιστολή τῶν ἁγίων Ἀποστόλων πού περιεῖχε τήν ἀπόφαση τῆς Ἀποστολικῆς Συνόδου τῆς Ἱερουσαλήμ, παρέχοντας παράλληλα καί τίς ἀπαραίτητες ἐπεξηγήσεις, ὥστε νά ἀποφευχθεῖ ὁ ἐνδεχόμενος κίνδυνος παρανόησης τῶν ἀποφάσεων αὐτῆς τῆς Συνόδου. Ἐν συνεχείᾳ ἀκολούθησε τόν Ἀπόστολο Παῦλο στίς περιοδεῖες του καί φυλακίστηκε μαζί του στούς Φιλίππους τῆς Μακεδονίας. Μετά ἀπό πολλούς μόχθους καί μακρά πορεία ἔγινε ἐπίσκοπος Κορίνθου.

Ἰδιαίτερη τιμή ἀπολαμβάνει ὁ ἅγιος Σίλας στήν γειτονική μας Ρόδο, ὅπου πλησίον τοῦ χωριοῦ Σορωνή, εὑρίσκεται τό παλαιό ἐξωκκλήσιο τοῦ Ἁγίου, γνωστό στόν ροδιακό λαό ὡς «Ἅγιος Σουλᾶς». Ἐντός τοῦ ναοῦ ὑπάρχει θαυματουργό ἁγίασμα, τό ὁποῖο θεραπεύει διάφορες δερματικές ἀσθένειες. Ἡ ἐκεῖ ἀποδιδόμενη τιμή στόν ἅγιο Σίλα συνδέεται μέ παλαιά τοπική παράδοση, σύμφωνα μέ τήν ὁποία, ὁ ἅγιος ἦρθε στήν Ρόδο μαζί μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο γιά νά κηρύξουν τόν χριστιανισμό. Ὅταν ὁ ἅγιος Σίλας ἐπισκέφθηκε τήν περιοχή τῆς Σορωνῆς, ὅπου βρίσκεται σήμερα ὁ ὁμώνυμος ναός, τήν ἐποχή ἐκείνη ὑπῆρχε εἰδωλολατρικός βωμός. Μόλις ὁ ἅγιος ἄρχισε νά κηρύττει γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό, οἱ κάτοικοι τόν ἀντιμετώπισαν μέ μεγάλη δυσπιστία καί καχυποψία. Τότε γιά νά ἀποδείξει τήν θαυματουργική δύναμη τοῦ Κυρίου σέ ἀντίθεση μέ τήν ψεύτικη θρησκεία τῶν εἰδωλολατρικῶν θεῶν, πρότεινε νά φέρουν ἕναν ἀσθενῆ τῆς περιοχῆς πού ἔπασχε ἀπό ψώρα καί νά προσευχηθοῦν οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδώλων γιά τήν θεραπεία του. Στήν περίπτωση πού ὁ ἀσθενής θεραπευτεῖ ἀπό τίς προσευχές τῶν ἱερέων τῶν εἰδωλολατρῶν, τότε θά ἀσπασθεῖ καί ἐκεῖνος τήν εἰδωλολατρική θρησκεία. Ἐάν ὅμως δέν ὑπάρξει θεραπεία τοῦ ἀσθενοῦς, τότε θά προσευχηθεῖ στόν ἕναν καί ἀληθινό Θεό καί θά ἀποδειχθεῖ περίτρανα ἡ ἀνωτερότητα τοῦ Θεοῦ, τόν Ὁποῖο διδάσκει καί πιστεύει. Ἡ πρόταση ἔγινε δεκτή ἀπό τούς κατοίκους καί ὅπως ἦταν αὐτονόητο, οἱ προσευχές τῶν εἰδωλολατρῶν ἱερέων ἀπέβησαν ἄκαρπες. Ἀπεναντίας ἡ προσευχή τοῦ ἁγίου, στόν Ἰησοῦ Χριστό, θεράπευσε τόν ἀσθενῆ καί ἔτσι οἱ κάτοικοι πίστεψαν στήν χριστιανική θρησκεία.

Κατωτέρω παρατίθεται τό φωτογραφικό λεύκωμα τῆς λειτουργικῆς συνάξεως.