Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 2023 ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΜΗΣ

 jpg 128

Σήμερα τό πρωί, Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου, 20ή Αὐγούστου 2023, μεθέορτος Κυριακή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἐνοριακό Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Σύμης, ἐπί τῇ Συνάξει τῆς ἐκεῖ ἀποτεθησαυρισμένης Ἱ. Εἰκόνος Παναγίας «τοῦ Χάρου». Συλλειτουργοί του ἦταν ὁ π. Γεώργιος Κακακιός καί ὁ Ἱεροδιάκονος π. Παῦλος Τερεζάκης, ἐνῶ τό ἱ. Ἀναλόγιον διακόνησαν σεμνοπρεπῶς ὁ Ἱεροψάλτης κ. Ἐλευθέριος Ξηράκης μεθ’ ἑτέρων.

Προσῆλθαν γιά νά ἐκκλησιασθοῦν ἀρκετοί πιστοί, πρός τούς ὁποίους ὁ Σεβασμιώτατος, δραττόμενος τῆς λατρευτικῆς εὐκαιρίας, ὁμίλησε μέ ἀφορμή τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀναφερόμενος στήν παραβολή τῶν μυρίων ταλάντων ἤ τοῦ πονηροῦ δούλου.

Ἡ συγκεκριμένη παραβολή τοῦ Χριστοῦ παρουσιάζει ἕναν βασιλιά, ὁ ὁποῖος θέλησε νὰ τοῦ ἀποδώσουν λογαριασμό οἱ δοῦλοι του. Κι ἐνῶ ἕνας δοῦλος διαπιστώθηκε ὅτι χρωστοῦσε πολλά χρήματα σέ κάποιον, τὰ ὁποῖα ἀδυνατοῦσε νὰ ἀποπληρώσει, μὲ κίνδυνο νὰ φυλακιστεῖ αὐτὸς καὶ ἡ οἰκογένειά του, τελικῶς ὁ ἄνθρωπος στόν ὁποῖο χρωστοῦσε τὸν σπλαγχνίστηκε καί τοῦ χάρισε τὸ χρέος. Ὅμως ἐκεῖνος δέν ἔκανε τὸ ἴδιο σ’ ἕναν σύνδουλό του, πού τοῦ χρωστοῦσε ἕνα μηδαμινὸ ποσό, ὅποτε καὶ ὁ βασιλιάς τὸν ἔκλεισε στὴ φυλακή. Ὁ Κύριος ἐξήγησε τὴν παραβολή, ἐπιβεβαιώνοντας, ὅτι τὸ ἴδιο θὰ πάθει ὁποιοσδήποτε τὴν ὥρα τῆς μελλούσης κρίσεως ἀπὸ τὸν Θεό, ἂν δὲν συγχωρήσει ἀπὸ τὴν καρδιὰ του τὰ παραπτώματα τῶν συνανθρώπων του.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα τῆς λειτουργικῆς συνάξεως.