Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΦΟΡΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-24

finDSC 6534

Συμφώνως μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. Πρωτ. 498/25-7-2023 σεπτήν Πατριαρχικήν ἐπιστολήν τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος ἐξελέγη καί ἐκλήθη ὡς μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, προεδρευομένης ὑπό τῆς Α.Θ. Παναγιότητος διά τήν νέαν ἐτήσιαν περίοδον, τουτέστιν ἀπό 1ης Σεπτεμβρίου 2023 ἕως 31ης Αὐγούστου 2024.


Ὡς ἐκ τούτου, ἀναλαβών τά ἀνατιθέμενα Συνοδικά του καθήκοντα, μηνιαίως ἐπί τριήμερον θά παρίσταται εἰς τάς τακτικάς συνεδρίας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τό σεπτόν Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐν Κωνσταντινουπόλει.

Κατωτέρω παραθέτομεν τήν σεπτήν Πατριαρχικήν ἐπιστολήν τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, καί τήν ἀπάντησιν εὐχαριστίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου.