ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ag Triada

01

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ