Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

2018 Page 1Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, τούς Γονεῖς, τούς Ἐκπαιδευτικούς καί τήν Μαθητιῶσα Νεολαία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σύμης

Θέμα: «Ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως».

Αἰδεσιμώτατοι Πατέρες, ἀγαπητοί ἐκπαιδευτικοί, ἀγαπητοί γονεῖς & εὐλογημένα παιδιά μου, ἐπικοινωνῶ μαζί Σας, προκειμένου νά εὐχηθῶ πλούσια τή Θεία εὐλογία στό ἤδη ἀρξάμενο σχολικό ἔτος καί νά σᾶς ὑπενθυμίσω τήν ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
Ἡ κατήχηση, ὁ καταρτισμός τῶν πιστῶν καί ἡ παιδεία τῆς πίστεως εἶναι πρωταρχικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα στήν σημερινή δύσκολη ἐποχή, πού ἀπροκάλυπτα βάλλεται ἡ πίστη μας καί ἡ Ὀρθόδοξη ἀγωγή δυστυχῶς προσφέρεται ἐλλειματικά, ἄχρωμα καί ἄοσμα στό Δημόσιο Σχολεῖο. Σήμερα λοιπόν ἐπιβάλλεται τούτη ἡ προσπάθεια νά εἶναι πιό δυναμική καί συστηματική ἀπό ποτέ.


Δέν μποροῦμε νά ἀδιαφορήσουμε, ἐμπρός στήν νεότητα πού μένει ξεκομμένη ἀπὸ τὸ σωτήριο μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ λόγος μας σήμερα πρέπει νὰ εἶναι ξεκάθαρος, τολμηρός, σύγχρονος, ἐλπιδοφόρος, νεανικός, ἡρωικός. Μόνο μὲ τέτοια στοιχεῖα στὴ γενικὴ μαρτυρία μας θὰ μπορέσουμε νὰ κατακτήσουμε τὶς ἀποπροσανατολισμένες καὶ δίχως ἐλπίδα νεανικὲς καρδιές. Ἡ ἐπικρατοῦσα ἀντίληψη ὅτι τὸ μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας συμβαδίζει μὲ τὸν συντηρητισμὸ εἶναι μεγάλο λάθος ποὺ πρέπει νὰ ἀποβληθεῖ ἀπὸ τὸ φρόνημα καὶ τὴ ζωή μας. Ὁ συντηρητισμὸς δὲν εἶναι ἀρετή. Ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ εἶναι κατ’ ἐξοχὴν ἐπαναστατική, ἀνατρεπτική, ἀπρόβλεπτη, γεμάτη ἐκπλήξεις, πλούσια σὲ αἰφνιδιασμό, ἐλευθερία καὶ δύναμη. Ὅ,τι ζητάει μιὰ διψασμένη νεανικὴ ψυχή.
Σᾶς πληροφορῶ, λοιπόν, ὅτι ἀπό τήν Παρασκευή 13η Ὀκτωβρίου, ἀρχίζει ἡ λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων μας καί παρακαλῶ νά συμμετάσχετε ὅλοι, γιά νά βιώσετε στήν πράξη ὅλα αὐτά. Τό Κατηχητικό στή Σύμη ὡς συνήθως ἔχει δύο παραρτήματα, στόν Γιαλό καί τό Χωριό ἀντιστοίχως. Τά Μαθήματα στό Χωριό θά γίνονται κάθε Παρασκευή, στήν αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου σέ τρία διαφορετικά τμήματα, δηλ. ἀντιστοίχως ἀπό 16:30 ἕως 17:30 ἀπό 17:30 ἕως 18:30 καί ἀπό 18:30 ἕως 19:30. Στό Γιαλό τά μαθήματα θά γίνονται κάθε Σάββατο, στήν αἴθουσα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως σέ δύο διαφορετικά τμήματα, δηλ. ἀντιστοίχως ἀπό 11:30 ἕως 12:30 καί ἀπό 12:30 ἕως 13:15.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Σύμης Χρυσόστομος

2018 Page 2

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top