Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 IMG 20191228 191420

Τό Σάββατο 28η Δεκεμβρίου 2019 καί ὥρα 17:30, πραγματοποιήθηκε μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ Χριστουγεννιάτικη Ἑορτή τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Νήσου Σύμης καί τοῦ Φροντιστηρίου Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στό Κλειστό Γυμναστήριο Σύμης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΝΟΥΛΑΣ».

Οἱ χῶροι τοῦ Γυμναστηρίου, τό ὁποῖο μᾶς παρεχώρησε εὐχαρίστως ὁ Δῆμος Σύμης, ἦταν κατάμεστοι ἀπό γονεῖς καί κόσμο, πού παρακολούθησε τήν ὄμορφη τούτη ἐκδήλωση, ἡ ὁποία ἦταν ἀφιερωμένη στήν μεγάλη Δεσποτική Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Παρόντες ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος, ὁ Δήμαρχος Σύμης κ. Ἐλευθέριος Παπακαλοδούκας, ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου π. Ἀντώνιος Πατρός καί ὅλοι οἱ κληρικοί τῆς Νήσου μας.

Τό πρῶτο μέρος, περιελάμβανε τήν δραματοποιημένη ἀπόδοση τῶν Προφητειῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης περί τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, καθώς καί τήν ἐλεύθερη ἀπόδοση ὁρισμένων ἐξόχων ὕμνων ἀπό τήν κορυφαία σέ θεολογικά νοήματα ὑμνολογία τῆς Ἑορτῆς, πού παρουσίασε ἡ θεατρική ὁμάδα τῶν παιδιῶν τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν ἐπιμέλεια τῆς ὁποίας εἶχε ἡ Διακόνισσα καί Κατηχήτρια κ. Ἀργυρώ Κυπριώτη.

Ἀκολούθησε ὁ γνωστός ὕμνος τῶν Τριῶν ἐν Βαβυλῶνι Παίδων, «Τόν Κύριον ὑμνεῖτε...», ὁ ὁποῖος ἀναπέμφθηκε μέσα ἀπό τήν δροσοβόλο κάμινο τοῦ πυρός, πού σύμφωνα μέ τίς πατερικές ἑρμηνεῖες προεικονίζει τόν τύπον τῆς κατά σάρκα γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν Ἀειπάρθενο Θεοτόκο. Οἱ «ἀπυρπολήτως πυρπολούμενοι νέοι» εἰκονίζουν τήν μήτραν τῆς Ἀειπαρθένου Θεομήτορος, ἡ ὁποία ἔμεινε ἐσφραγισμένη καί ἡ Ἴδια ἡ Παναγία διαφυλάχθηκε σώα καί ἀβλαβής, ὅπως ἀκριβῶς οἱ Παῖδες ἔμειναν ἀπείρακτοι ἀπό τήν φωτιά τῆς καμίνου, μέ τήν ἐνέργεια καί δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἡ ἑνότητα αὐτή ἔκλεισε μέ τήν ἀπόδοση Χριστουγεννιάτικων ὕμνων ἀπό τήν χορωδία τοῦ Φροντιστηρίου Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τήν ἐπιμέλεια τῶν ὁποίων εἶχε ὁ καθηγητής καί Πρωτοψάλτης τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου κ. Μερκούριος Γιανναρᾶς.

Ἀκολούθησε τό δεύτερο μέρος μέ τό ἐπίκαιρο θεατρικό ἔργο: «Νύχτα Χριστουγεννιάτικη», πού ἀποτύπωνε τό γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου. Τό ἔργο ἀνέβασε ἡ θεατρική ὁμάδα τῶν παιδιῶν τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος, μέ τήν ἐπιμέλεια τοῦ Ἐφημερίου της π. Γεωργίου Χατζηχρυσάφη.

Σειρά εἶχε τό μονόπρακτο δρώμενο «Τά Χριστούγεννα τῆς Νικολέττας», ἀπό τά παιδιά τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, τό ὁποῖο ἰδιαίτερα χαριτωμένα μᾶς ἀποκάλυψε τόν τρόπο πού θέλει ὁ Θεός, γιά νά ζοῦμε τό πραγματικό νόημα τῶν Χριστουγέννων

Στό τέλος ὅλα τά παιδιά κατέβηκαν στή σκηνή καί ἔψαλαν τά κάλαντα, σκορπίζοντας μέ τίς φωνές τους χαρά καί ζωντάνια.
Ἀμέσως μετά ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος πραγματοποίησε τόν προσωπικό του χαιρετισμό, εὐχαριστώντας ὅλους ὅσοι ἐργάστηκαν γιά τήν ἐπιτυχῆ διεξαγωγή τῆς ἐκδηλώσεως, μέ λόγια ἀγάπης καί εὐχές ἐγκάρδιες, ἐνῶ προσέφερε στά παιδιά ἕνα συμβολικό δῶρο. Παράλληλα τό λόγο ἔλαβε καί ὁ Δήμαρχος Σύμης κ. Ἐλευθέριος Παπακαλοδούκας, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας καί τούς Ἱερεῖς γιά τήν ὄμορφη αὐτή ἑορτή, ἐπισημαίνοντας τήν πνευματική ὠφέλεια τῆς τοπικῆς κοινωνίας, ἀπό τέτοιου εἴδους καί ποιότητας ἐκδηλώσεις.

Ἡ ἑορταστική βραδιά ἔληξε μέ τήν παράθεση διαφόρων κερασμάτων πρός ὅλους τούς συμμετέχοντες.

Ἀκολουθεῖ ἐκτενές φωτογραφικό λεύκωμα.

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top