16ατέρας τῆς Ἁγίας Εὐγενίας. Μαρτύρησε, ἀφοῦ θανατώθηκε μέ μαχαίρι.

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ