15 Ἅγιος Νεομάρτυς Ἀναστάσιος γεννήθηκε στό Ναύπλιο καί ἦταν Ζωγράφος. Ἐξισλαμίσθηκε ἀπό τούς Τούρκους καί ἀφοῦ ἦλθε στόν ἑαυτό του, ἀποκήρυξε τόν Ἰσλαμισμό καί ὁμολόγησε μέ παρρησία καί γενναιότητα τήν πίστη του στόν Χριστό. Οἱ Τοῦρκοι προσπάθησαν ἀρχικά νά τόν δελεάσουν καί ἐν συνεχεία τόν ἀπείλησαν μέ τήν ζωή του. Ἐκεῖνος ὅμως παρέμεινε ἀκλόνητος στή χριστιανική ὁμολογία του καί ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο διά διαμελισμοῦ, τό ἔτος 1655 μ.Χ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ