15 Ἅγιος Κυριάκος ἦταν ὁ δήμιος πού ἀποκεφάλισε τόν Ἅγιο Ἀντίοχο.
Ὅμως κατά τόν ἀποκεφαλισμό εἶδε νά τρέχει ἀπό τόν λαιμό τοῦ Ἀντιόχου ἀντί γιά αἷμα, γάλα.
Τότε καί αὐτός μέ θάρρος ὁμολόγησε τόν Χριστό καί ἀποκεφαλίστηκε ἐπί τόπου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ