Ὅταν ᾖλθε ἡ στιγμή τοῦ τέλους τῆς ἐπίγειας ζωῆς τῆς Θεοτόκου, ἄγγελος Κυρίου τῆς τό μετέφερε τρεῖς ἡμέρες πρίν. Ἡ χαρά τῆς Παναγίας ἦταν πολύ μεγάλη διότι θά πήγαινε νά συναντήσει τόν Υἱό της καί Θεό της. Ἀφοῦ λοιπόν πῆγε καί προσευχήθηκε στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, γύρισε στό σπίτι τοῦ Ἰωάννη καί ἔκανε γνωστή τήν κοίμησή της. Μάλιστα ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι λίγο πρίν τήν κοίμησή της, οἱ Ἀπόστολοι πού δέν ἦταν ὅλοι στά Ἱεροσόλυμα, μέ θαυμαστό τρόπο μεταφέρθηκαν ὅλοι δίπλα της. Ὅταν ἐκοιμήθη ἡ Παναγία, μέ ψαλμούς καί ὕμνους τήν τοποθέτησαν στό μνῆμα τῆς Γεθσημανῆς. Ἀνοίγοντας δέ τό μνῆμα μετά ἀπό τρεῖς ἡμέρες, ἔκπληκτοι εἶδαν ὅτι ἡ Παρθένος Μαρία, ἀναστήθηκε σωματικά καί ἀνελήφθη στούς οὐρανούς.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ