7ταν μητέρα τοῦ Ὁσίου Συμεών τοῦ Στυλίτου. Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.
(Ἡ μνήμη τῆς ἐπαναλαμβάνεται καί τήν 4η Ἰουλίου).

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ