15 Ἅγιος Φωκᾶς ὁ κηπουρός, καταγόταν ἀπό τή Σινώπη.
Ὅλα του τά ὑπάρχοντα ἦταν ἕνας μικρός κῆπος πού τόν καλλιεργοῦσε καί τόν περιποιόταν πολύ. Τό εἰσόδημά του ἀπό τόν κῆπο ἦταν μικρό, ἐπειδή ἦταν ὀλιγαρκής καί ὅτι τοῦ περίσσευε τό μοίραζε στούς φτωχούς.
Μελετοῦσε συνέχεια τά ἱερά βιβλία καί ἔλεγε, ὅτι καί ἡ ψυχή μας εἶναι κῆπος καί χρειάζεται περιποίηση γιά νά μήν φυτρώσουν ἀγκάθια καί τριβόλια. Ἐνῶ πουλοῦσε τά λαχανικά καί τά φροῦτα ἔλεγε συγχρόνως καί τά λόγια του μεγάλου πνευματικοῦ κέρδους. Πολλές φορές κέρδιζε καί τούς ἄπιστους μέ τά λόγια πού ἄκουγαν.
Καταγγέλθηκε καί γι’ αὐτό συνελήφθη, βασανίστηκε καί στό τέλος ἀποκεφαλίστηκε.

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ