7ταν ὁ πατέρας τῆς Ὁσίας Εὐφροσύνης, πού τιμᾶται σήμερα.
Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ