001 7Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, σύμφωνα μέ τό δημοσιευθέν πρόγραμμα Χοροστασιῶν – Θείων Λειτουργιῶν του, θά μεταβαίνει καθ’ ἑκάστη Κυριακή τῆς θερινῆς περιόδου στούς ἱστορικούς Ἱ. Ναούς τῆς Ἄνω Χώρας τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Σύμης, γιά νά τελεῖ ἐκεῖ τήν Θεία Λειτουργία. Τήν Κυριακή 8η Ἰουλίου θά χοροστατήσει στόν Ὄρθρο καί θά τελέσει τήν Θ. Λειτουργία στόν γραφικό καί ἱστορικό Ἱ. Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς Ἐλεημονητρίας, εὑρύτερα γνωστόν ὡς Παναγία Λεμονίτισσα.

Πρόκειται γιά μιά πρωτοβουλία, ἡ ὁποία διέπεται ἀπό μεγάλη ποιμαντική εὐαισθησία, καθ’ ὅτι οἱ συγκεκριμένοι Ναοί ἀπό δεκαετιῶν παραμένουν κλειστοί, λόγῳ ἐλλείψεως Ἐφημερίων. Μέ τόν τρόπο αὐτόν, θά ἀνοίξουν καί θά δεχθοῦν τούς πιστούς, μάλιστα τήν συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κατά τήν ὁποία τό Νησί μας κατακλύζεται ἀπό ἀναρίθμητους ἐπισκέπτες, Συμαίους τῆς διασπορᾶς, ἀλλά καί ἄλλους, πού ἐπιζητοῦν διακαῶς μιά τέτοια εὐλογημένη εὐκαιρία.

Ἀναφέρεται δέ, ὅτι οἱ Ἱεροί αὐτοί Ναοί ἀντικατοπτρίζουν τήν μεγάλη πολιτιστική ἀκμή τοῦ παρελθόντος τῆς Σύμης, εἶναι στό σύνολό τους περικαλλεῖς, πολλοί ἐξ αὐτῶν χρονολογοῦνται ἀπό τον 17ο αιῶνα καί τυγχάνουν κατάγραφοι μέ πρότυπα Βυζαντινῆς τέχνης καμωμένα ἀπό ντόπιους ἁγιογράφους τῆς τότε ἀκμάζουσας ἁγιογραφικῆς «σχολῆς» τῆς Σύμης. Εντυπωσιακά εἶναι ἐπίσης τά ξυλόγλυπτα τέμπλα τους μέ τίς ἀσημοντημένες Εἰκόνες, οἱ πλούσιοι ὀρειχάλκινοι πολυέλαιοι πού προέρχονται ἀπό ντόπια ἐργαστήρια ἄλλων ἐποχῶν, τά ὡραῖα καί πανύψηλα κωδωνοστάσια καί τέλος τά μοναδικά βοτσαλωτά δάπεδα τῶν περιβόλων τους μέ τίς ἰδιαίτερες παραστάσεις.

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ