20181104 103837Σήμερα Κυριακή 4η Νοεμβρίου 2018, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία, στόν μεγαλοπρεπῆ ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται στόν γραφικό οἰκισμό τοῦ Χωριοῦ. Συλλειτουργούς του εἶχε τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. Ἐλευθέριο Ὀθείτη καί τόν Διάκονό του π. Γεώργιο Κακακιό, ἐνῶ στήν πρώτη Θ. Λειτουργία τοῦ νέου μηνός προσῆλθαν ἀρκετοί πιστοί.


Ὁ Σεβασμιώτατος, λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς παραβολῆς τοῦ πλουσίου καί τοῦ πτωχοῦ Λαζάρου, μίλησε γιά τά πρόσωπα τῆς παραβολῆς, ἐπισημαίνοντας ὅτι ἡ ἀμετανοησία καί ὁ ἄκρατος ἀτομισμός ὁδήγησαν τόν πλούσιο στήν φυλακή τοῦ ἐγωισμοῦ του, δηλαδή στήν κόλασή του καί τόνισε ὅτι δέν κατακρίθηκε γιατί ἦταν πλούσιος, ἀλλά γιατί ἦταν ἀνελεήμων. Ἀντιθέτως ὁ πτωχός Λάζαρος σώθηκε, ὄχι γιατί ἦταν πτωχός, ἀλλά γιατί ἦταν ταπεινός καί εἶχε τήν ἐλπίδα του στόν Θεό.

Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, συμπαραστατούμενος ἐκ τῶν κληρικῶν του, τέλεσε καί τόν μικρό Ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου μηνός Νοεμβρίου.

 

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ