002Σήμερα 19ην Ἰανουαρίου 2019, κατά δέ τό Ἰουλιανόν ἑορτολόγιον 6ην τοῦ μηνός, ἑορτάσθη μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί βυζαντινή μεγαλοπρέπεια ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων εἰς τήν Ἱερά Βασιλική, Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῶν Ἰβήρων τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους.

Τῆς ἱερᾶς ταύτης Πανηγύρεως προέστη ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου κ. Χρυσόστομος, προσκληθείς εὐγενῶς ὑπό τοῦ Πανοσιολ/του Καθηγουμένου αὐτῆς Γέροντος Ναθαναήλ, ἕλκοντος κοινήν μετ’ αὐτοῦ τήν καταγωγήν ἐκ τῆς νήσου Κῶ, ὡς καί πνευματικοῦ ἀδελφοῦ, συμμοναστοῦ καί φίλου παιδιόθεν τοῦ Μητροπολίτου μας. Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας μετέβη ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τό πρῶτον ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, λαβών ἀσμένως τήν ἀπαιτουμένην κανονικήν ἄδειαν τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ἐπιβεβαιῶν τρόπον τινα τήν ἐμπνευσμένην Πατριαρχικήν ρῆσιν κατά τήν ἐκλογήν του: «…ὡς εὐσεβοῦς καί φιλαγίου τέως Ἁγιορείτου μοναχοῦ, ὁ ὁποῖος καί μετά τήν ἐπιστροφήν εἰς τόν κόσμον δέν ἔπαυσες καί νά ἐπιστρέφης νοερῶς καί προσευχητικῶς εἰς τόν ἱερόν Ἄθωνα, ἔνθεν λαμβάνεις πνευματικήν δύναμιν καί ἔμπνευσιν διά νά διακονῆς τόν Θεόν, τήν ἁγίαν Ἐκκλησίαν Του καί τόν ἠγαπημένον τοῦ Θεοῦ, τόν ἄνθρωπον».


Τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Χρυσόστομο, συνόδευσε ὁ Πανοσιολ/τος Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀντώνιος Πατρός μετά τινων Χριστιανῶν ἐκ τῆς Νήσου μας. Εἰς τήν Πανήγυριν ἔλαβαν μέρος, ὁ Πανοσιολ/τος καί σεβαστός Προηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων, Γέρων Βασίλειος, ὡς καί πλειάδα Ἁγιορειτῶν καί ἄλλων Κληρικῶν. Ἐφέτος διά πρώτην φοράν παρέστη καί ὁ νέος Πολιτικός Διοικητής τοῦ Ἁγίου Ὄρους, κ. Κωστῆς Δήμτσας.

Μετά τήν Δοξολογία, πρό τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἔχοντες προεξάρχουσα τήν θαυματουργόν ἱ. Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης, ἐν πομπῇ οἱ Ἱερουργούντες Κληρικοί, οἱ Μοναχοί καί οἱ πολυάριθμοι προσκυνητές κατέληξαν εἰς τήν παραλία, ἐκεῖ ὅπου ἀφίχθη πρίν πολλούς αἰῶνες, ταξιδεύουσα ἐπί τῶν κυμάτων ἡ ἱερά Εἰκόνα.

Εἰς τό σημεῖον αὐτό, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τήν κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τόν καθαγιασμόν τῶν ὑδάτων, διά τῆς ρίψεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλασσα, τόν ὁποῖον κατά παράδοσιν, ἀνέσυραν Μαθητές τῆς Αθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας.

Μετά καί τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἅπαντες ἔτυχον τῆς παραδοσιακῆς Ἁγιορειτικῆς φιλοξενίας, ἀπολαύσαντες καί τῆς Μοναστηριακῆς Τραπέζης.

«Κλικάροντας» εἰς τόν κατωτέρω σύνδεσμον, μεταφέρεσθε εἰς τό σχετικόν φωτογραφικόν λεύκωμα τοῦ πρακτωρείου ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων «Ρομφαία».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ