DSC 0018bΜέ τήν δέουσα ἐκκλησιαστική τάξη καί λαμπρότητα πανηγύρισε σήμερα Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ πολυπληθής Ἐνορία τῆς Ἁγίας Τριάδος Σύμης. Ὁ πανηγυρίζων εὐμεγέθης Ἱερός Ναός δεσπόζει σέ περίοπτη θέση στό ἐπάνω μέρος τοῦ Χωριοῦ, ἀποτελώντας ἀναμφίβολα τήν κορωνίδα τοῦ γραφικοῦ νεοκλασσικοῦ οἰκισμοῦ τῆς Συμαϊκῆς «ἄνω Χώρας». Ἐκτός ὅμως ἀπό τήν ἐξωτερική ὡραιότητά του, ὁ Ναός ὑπερέχει καί στήν ἐσωτερική του ὄψη, ἀφοῦ πρό ὀλίγων ἡμερῶν καθωραΐσθη μέ νέο χρωματικό διάκοσμο, ἀφοῦ ἀντικαταστάθηκαν ὅλοι οἱ ἀποσαθρωμένοι παλαιοί χρωματισμοί τῶν ἐσωτερικῶν ἐπιφανειῶν του, κατόπιν μιᾶς πραγματικά κολοσσιαίας ἐπιχειρήσεως, τῆς ὁποίας ἡγήθη ὁ δραστήριος Ἐφημέριος π. Γεώργιος Χατζηχρυσάφης μέ τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ καί ὑποστήριξαν ἠθικῶς καί ὑλικῶς ἅπαντες οἱ Ἐνορίτες καθώς καί πολλοί εὐσεβεῖς Χριστιανοί τῆς Νήσου μας.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Πατροῦ, τοῦ Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Πρωτοπρ. Στεφάνου Μακρῆ, τῶν λοιπῶν Ἐφημερίων τῆς Νήσου καί τοῦ Διακόνου μας. Καθ’ ὅλη δέ τήν διάρκεια τῆς ἑσπερινῆς Ἀκολουθίας καί μέχρι ἀργά τό βράδυ, πολλοί πιστοί προσέρχονταν γιά νά ἀνάψουν τό κερί τους καί νά προσευχηθοῦν, κλίνοντας τό γόνυ τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, εἰς τόν ἐν Τριάδι προσκυνούμενον Κύριον. Τά ἀναλόγια ἐκόσμησαν χοροί Ἱεροψαλτῶν μέ ἐπικεφαλῆς δεξιά τόν Πρωτοψάλτη κ. Μερκούριο Γιανναρᾶ, συμπαραστατούμενον ἐκ τοῦ κ. Ἀγαπητοῦ  Μιχελλῆ καί ἀριστερά τόν Ἱεροψάλτη κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτη.

Μετά τήν ἑσπερινή ἀκολουθία, ἔλαβε χῶρα μέ τήν μέριμνα καί ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τό «πανηγύρι» τῆς Ἐνορίας στό χαλικόστρωτο «πλατύ» τοῦ Ναοῦ, τό ὁποῖο σημειωτέον ἀναβίωσε ἐφέτος κατόπιν παύσεώς του τό ἔτος 1946. Τό πρόγραμμα περιελάμβανε παραδοσιακή μουσική ἀπό τό συγκρότημα τοῦ κ. Μιχαήλ Μισσοῦ καί χορούς ἀπό τίς χορευτικές ὁμάδες τοῦ Συλλόγου «ΚΑΜΑΡΙ» Παστίδας τῆς Ρόδου, τῆς κ. Εἰρήνης Μυλωνάκη καί τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν Σύμης, καί ἔδωσε τήν εὐκαιρία στούς συμμετέχοντες νά ἐπισφραγίσουν τό κλίμα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης, μέ τήν αὐθεντική αὐτή μορφή διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας καί ἐπαφῆς μεταξύ τους.

Τό πρωί τῆς Δευτέρας, ὁμοίως χοροστάτησε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος εἰς τόν Ὄρθρον καί ἐτέλεσε τήν Θ. Λειτουργία, μέ συλλειτουργούς του ἅπαντας τούς Ἱερεῖς τῆς Σύμης. Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε ἐμπνευσμένα πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα περί τοῦ Προσώπου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό Ὁποῖον «ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας» καί ἁγιάζει «πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον». Μετά τήν Ἀπόλυση πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη λιτανεία τῆς ἐφεστίου ἱ. Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί ἐτελέσθη ἡ Ἀρτοκλασία. Παρέστησαν οἱ τοπικές Ἀρχές, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Σύμης κ. Ἐλευθ. Παπακαλοδούκα καί Μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.

Τέλος, μέ τήν μέριμνα τοῦ δραστήριου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐνορίας καί τῶν κυριῶν αὐτῆς προσφέρθηκαν ὡς εἴθισται στούς πολυπληθεῖς ἐκκλησιαζομένους καφές καί πλούσια πατροπαράδοτα κεράσματα στίς αἴθουσες καί τό προαύλιο τοῦ Ναοῦ.

Κατωτέρω παρατίθενται φωτογραφικά στιγμιότυπα τῆς ἱ. Πανηγύρεως, τά περισσότερα τῶν ὁποίων προέρχονται ἀπό τό φωτογραφικό φακό τῆς κ. Σεβ. Νικόλη.

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ