Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ

Epitaph1Δηλαδή Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ.

Στόν ἀκόλουθο σύνδεσμο θά βρεῖτε ὁλόκληρο τό πρωτότυπο κείμενο τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου μέ τὴν νεοελληνικὴ ἀπόδοση, τοῦ Ὁμοτίμου

Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἀνδρέα Θεοδώρου.

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ