ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΠΕΜΠΤΗ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2α ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγ. Δημητρίου Σύμης, ὥρα 07:30.

Τό ἑσπέρας θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Μεγάλης Παναγίας Κάστρου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 5η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Μεγάλου Σωτῆρος Σύμης, ὥρα 19:00.

ΤΡΙΤΗ 6η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Μεγάλου Σωτῆρος Σύμης, ὥρα 07:30.

Τό ἑσπέρας καί ὥραν 19:00 θά προστῆ τῆς ὑποδοχῆς ἐν τῇ εἰσόδῳ τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου (πλησίον Ἐστιατορίου) τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Μεταμορφώσεως, ἡ ὁποία θά τεθεῖ εἰς προσκύνησιν εἰς τό «πλατύ» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπου ἐν συνεχείᾳ θά τελεσθῆ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον καί θά ἀκολουθήσῃ Ἀρτοκλασία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

     Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Ἄνω Χώρας Σύμης, ὥρα 07:30, ἐπί τῇ Ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Ἰωσήφ Γεροντογιάννη.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος τό ἑσπέρας θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Παναγίας Κεχαριτωμένης Σύμης, ὥρα 19:00.


ΠΕΜΠΤΗ 8η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Προσκυνηματικόν Ναόν Παναγίας Ἀληθινῆς Σύμης, ὥρα 18:00.

     Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Πεδίου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Σύμης, ὥρα 19:00.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 10η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Πεδίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Σύμης, ὥρα 07:30.

Τό ἑσπέρας θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἐλεημονητρίας Σύμης, ὥρα 19:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΤΡΙΤΗ 13η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τό Ἱ. Μονύδριον Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Σύμης, ὥρα 19:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Μεγάλης Παναγίας Κάστρου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΠΕΜΠΤΗ 15η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Προσκυνηματικόν Ναόν Παναγίας Ἀληθινῆς Σύμης, ὥρα 07:30.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει κατά τόν Ὄρθρον καί τήν Θεία Λειτουργία εἰς τό Ἱ. Μονύδριον «Παναΐδι» Νημπορειοῦ Σύμης, ὥρα 07:30.


ΣΑΒΒΑΤΟΝ 17η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Σύμης, ὥρα 07:30, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Παναγίας τοῦ «Χάρου».

ΚΥΡΙΑΚΗ 18η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σύμης, ὥρα 07:30.

 

Γνωστοποιεῖται ὅτι ἀπό 21ης μέχρι 29ης Αὐγούστου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά εὑρίσκεται εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, διά τήν μεγάλην Πανήγυριν τῆς Ἱ. Μονῆς τῶν Ἰβήρων.

Ἀπό δέ 29ης Αὐγούστου ἕως καί 3ης Σεπτεμβρίου εἰς Κωνσταντινούπολιν, διά τάς συνοδικάς αὐτοῦ ὑποχρεώσεις.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως