ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Καστελλορίζου, ὥρα 07:30, μετά τήν ὁποίαν θά προστῆ τοῦ 40νθημέρου Μνημοσύνου τῆς μακαριστῆς Σταματίας Ἀχλαδιώτη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 2α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Καστελλορίζου, ὥρα 07:30.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ὁσίου Λουκᾶ τοῦ ἐν Στειρίῳ Σύμης, ὥρα 07:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσηι τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Σύμης, ὥρα 07:30.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν  Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, ὥρα 07:30.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 15η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μεγ. Χωρίου Νήσου Τήλου, ὥρα 07:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Λιβαδίων Νήσου Τήλου, ὥρα 07:30.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως