ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Κεχαριτωμένης Σύμης, ὥρα 07:30.
Τό ἑσπέρας θά προστῆ τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς «Συγγνώμης», εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 17:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά τελέση τήν Ἑσπερινήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, ὥρα 18:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τῆς Ἀκολουθίας τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 18:00.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Πανηγυρικῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ 72ᾳ ἐπετείῳ τῆς Ἐνσωματώσεως τῶν Δωδεκανήσων, εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 11:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - 8η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου ἄνω Χώρας Σύμης, ὥρα 07:30.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τῆς Ἀκολουθίας τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Νήσου Χάλκης, ὥρα 18:00.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 14η ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου, θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία καί θά προστῇ τοῦ ἑξαμήνου Μνημοσύνου τῆς μακαριστῆς Πλουμῆς Πατροῦ, μητρός τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Πατροῦ, Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Πανορμίτου Σύμης, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Νήσου Χάλκης, ὥρα 07:30.

Ἀπό τῆς 16ης Μαρτίου 2020 καί ἐντεῦθεν, συμφώνως μέ τήν Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση 2867/Υ1 πού δημοσιεύθηκε στό ΦΕΚ 872/Β/16-3-2020, βάσει τῆς ὁποίας ἀπαγορεύτηκε προσωρινά ἡ τέλεση κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς χώρους θρησκευτικῆς λατρείας, τό πρόγραμμα τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου ἀναστέλλεται, ἐναρμονιζόμενο μέ τάς ὡς ἄνω διατάξεις. Προτρέπομεν δέ τούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς μας εἰς τήν ἀξιοποίησιν καί ἐνεργοποίησιν τῆς κατ' οἶκον προσευχῆς, ἥτις καί ἑλκύει τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία τά ἀσθενῆ θεραπεύει καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῖ.

 

 Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως