ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΪΟΥ 2020

ΤΡΙΤΗ 19η ΜΑΪΟΥ 2020

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος ἀπό 19ης ἕως καί 21ης Μαΐου θά εὑρίσκεται εἰς τό Καστελλόριζον ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24η ΜΑΪΟΥ 2020

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΤΡΙΤΗ 26η ΜΑΪΟΥ 2020 ΕΣΠΕΡΑΣ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Ἀναστάσιμον Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἀποδόσει τοῦ Πάσχα εἰς τόν Ἱ. Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σύμης, ὥρα 10:00 νυκτερινήν.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27η ΜΑΪΟΥ 2020

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπί τῇ Δεσποτικῇ ἑορτῇ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, ὡς καί ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἑλικωνίδος εἰς τόν φερώνυμον αὐτῆς Ἱ. Κοιμητηριακόν Ναόν Σύμης, ὥρα 19:00.

ΠΕΜΠΤΗ 28η ΜΑΪΟΥ 2020

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ Δεσποτικῇ ἑορτῇ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, εἰς τόν φερώνυμον Ἱ. Ναόν Ἀναλήψεως Σύμης, ὥρα 07:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31η ΜΑΪΟΥ 2020

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ναόν Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σύμης, ὥρα 07:15.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως