ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱ. Μονήν Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου καί ὥραν 19:00.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου, θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ τόν Ἑσπερινόν τῆς Γονυκλισίας, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱ. Μονήν Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ὥρα 07:15.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἐνορίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὥρα 19:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 8η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου, θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἐνορίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὥρα 07:15.

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12η ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 14η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά εὑρίσκεται εἰς Καστελλόριζον. Τήν Κυριακή θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Καστελλορίζου, ὥρα 07:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου Νήσου Χάλκης, ὥρα 07:15.
ΤΕΤΑΡΤΗ 24η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου «Σταφυλᾶ» Σύμης ὥρα 07:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, ὥρα 07:15.
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων εἰς τό πανηγυρίζον φερώνυμον Ἐξωκκλήσιον Ξίσους, ὥρα 19:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Νήσου Τευτλούσης (Σεσκλίου) Σύμης, ὥρα 07:15.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως