ΚΥΡΙΑΚΗ 25η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἀγίου Ἀθανασίου Σύμης, ὥρα 07:15.

Τό ἑσπέρας θά χοροστατήσει εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, εἰς τό πανηγυρῖζον Ἱ. Μονύδριον Ἁγίου Δημητρίου «Κάτω Μεριᾶς» Σύμης, ὥρα 17:00. Ἐν συνεχείᾳ ὁμοίως θά χοροστατήσει καί εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τό πανηγυρῖζον Ἱ. Μονύδριον Ἁγίου Δημητρίου «Λάκκου» Σύμης, ὥρα 18:30.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστεῖ τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν Τιμίου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 11:00.

Ἐπιμνημόσυνος Δέησις εἰς τό Ἡρῶον τῶν Πεσόντων ὥρα 11:30.

 Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ