ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2α ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τῆς Ἀκολουθίας τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,

Α) εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Πεδίου ὥρα 18:00 καί

Β) εἰς τήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Ρουκουνιώτου Σύμης, ὥρα 19:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ 4η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σύμης, ὥρα 07:15.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τῆς Ἀκολουθίας τῆς Δ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἐλεημονητρίας Σύμης, ὥρα 18:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 11η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἄνω Χώρας Σύμης ὥρα 07:15.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Κανόνος καί ἐν συνεχείᾳ θά τελέση τήν Ἑσπερινήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων εἰς τήν Ἱ. Μονήν Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 18:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ 16η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει ἀλληλοδιαδόχως τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τούς Ἱ. Ἐνοριακούς Ναούς, Μεγάλης Παναγίας Κάστρου καί Παναγίας Κεχαριτωμένης Σύμης, ὥρα 18:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 18η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης ὥρα 07:15.

 

 Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

Pin It
footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ