ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ 6η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Κεχαριτωμένης Σύμης, ὥρα 07:15.

ΤΡΙΤΗ 8η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΕΣΠΕΡΑΣ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Ἀναστάσιμον Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἀποδόσει τοῦ Πάσχα εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σύμης, ὥρα 20:00 βραδυνή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ἑσπερινοῦ καί θά προστῆ τοῦ Μνημοσύνου τῶν Κεκοιμημένων ἐπί τῷ Ψυχοσαββάτῳ εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 18:00.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 19η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱ. Μονήν Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου καί ὥραν 19:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου, θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ τόν Ἑσπερινόν τῆς Γονυκλισίας, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱ. Μονήν Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ὥρα 07:15.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου, θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἐνορίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὥρα 07:15.

ΠΕΜΠΤΗ 24η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου «Σταφυλᾶ» Σύμης ὥρα 07:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Πεδίου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων εἰς τό πανηγυρίζον φερώνυμον Ἐξωκκλήσιον Ξίσους, ὥρα 19:00.

ΤΡΙΤΗ 29η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Νήσου Τευτλούσης (Σεσκλίου) Σύμης, ὥρα 07:15.

 

 Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως