ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΠΕΜΠΤΗ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων πλησίον τῆς Ἱ. Μονῆς Ρουκουνιώτου, ὥρα 07:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου ὥρα 07:15 καί ἐν συνεχείᾳ θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Σύμης, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας θά τελεσθεῖ ὁ Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν ἀναστηλωτικῶν ἐργασιῶν τοῦ Κωδωνοστασίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίας Κυριακῆς Νημπορειοῦ, ὥρα 07:15.

Τό ἑσπέρας θά χοροστατήσει τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Προκοπίου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἐλεημονητρίας Σύμης, ὥρα 07:15.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Παναγίας Κεχαριτωμένης Σύμης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ὥρα 07:15.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίας Μαρίνης (Πότι) Σύμης, ὥρα 19:00.

 ΣΑΒΒΑΤΟΝ 17η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Κοιμητηριακόν Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Σύμης, ὥρα 07:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Αἰμιλιανοῦ Σύμης, ὥρα 07:15.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Προφήτου Ἠλία Ἀνηφόρου ὥρα 19:00.

ΤΡΙΤΗ 20η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱ. Μονήν Προφήτου Ἠλία Βίγλας, ὥρα 07:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, καθώς καί τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὥρα 07:15.

Τό ἑσπέρας θά χοροστατήσει τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ εἰς τό πανηγυρῖζον Ἱ. Ἐξωκκλήσιον Ἁγίας Παρασκευῆς Σύμης ὥρα 19:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ 26η – 27η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά εὑρίσκεται ἐν Τήλῳ, ὅπου θά προστῆ τῆς Πανηγύρεως τῆς ἐκεῖσε Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος.

 

 Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως